Công đoàn cơ sở Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

Công đoàn cơ sở Trường Đại học Luật TP.HCM luôn quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ Công đoàn, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, là yếu tố tiền đề, yêu cầu cần thiết đối với mỗi cán bộ làm công tác công đoàn. Vì vậy, đầu nhiệm kỳ 2023 – 2028 Công đoàn Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024 cho các Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Trường; các Tổ trưởng tổ công đoàn trực thuộc; Ban Nữ công quần chúng và Ủy ban kiểm tra của Công đoàn từ ngày 12/01 - 13/01/2024 tại Vườn Quốc Gia Bù Gia Mập tỉnh Bình Phước.

Nội dung tập huấn: Thông báo kết quả, nhiệm vụ trọng tâm và triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu CĐCS nhiệm kỳ 2023 – 2028; Nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn; Nhiệp vụ công tác kiểm tra công đoàn; Nghiệp vụ công tác nữ công. Đặc biệt, những quy định mới về kỹ năng mềm cho cán bộ công đoàn; phổ biến những điểm mới của Luật Thực hiện dân chủ cơ sở năm 2022.

Tại lớp tập huấn, các đại biểu tham gia thảo luận chia sẻ tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai nhiệm vụ tại đơn vị, từ đó để hoạt động Công đoàn ở cơ sở đạt hiệu quả cao nhất, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh

Bên cạnh đó, đây là dịp để tăng cường sự giao lưu học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động thực tiễn, gắn chặt tình đoàn kết giữa thành viên Ban Chấp hành Công đoàn Trường và các Tổ công đoàn trong Nhà trường, giúp cán bộ công đoàn nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình trong tình hình mới, kịp thời đổi mới nội dung hoạt động, sáng tạo trong cách nghĩ, cách làm để các chương trình, các nội dung của công đoàn thêm thiết thực, phù hợp trong từng đơn vị.

Báo cáo viên Trần Văn Triều - Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật - LĐLĐ TPHCM hướng dẫn nghiệp công tác công đoàn

Toàn cảnh buổi tập huấn

TS. Lê Thế Tài – Chủ tịch Công đoàn, phổ biến các quy định, quy chế của CĐCS Trường Đại học Luật TP. HCM

Trao đổi giữa Chủ tịch Công đoàn với Tổ trưởng Tổ Công đoàn khoa Luật Quốc tế

Trao Chứng nhận tại lễ tổng kết

Kết thúc buổi tập huấn, Đoàn ghé thăm một số địa điểm nổi tiếng tại Vườn Quốc Gia Bù Gia Mập (Nhà bia tưởng niệm điểm cuối đường ống dẫn xăng dầu 5000km, bắt đầu từ Móng Cái, Quảng Ninh, Lạng Sơn), dưới đây là một số hình ảnh tham quan.

Nguồn: Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Trường ĐH Luật TP.HCM

--%>
Top