Danh sách thành viên Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020 - 2025

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NHIỆM KỲ 2020 - 2025

STT

Họ và tên

Chức danh/ Chức vụ
/ Đơn vị

1

PGS.TS. Vũ Văn Nhiêm

Chủ tịch Hội đồng trường

 2  TS. Lê Trường Sơn  Hiệu trưởng

3

PGS.TS. Trần Hoàng Hải

Nguyên Quyền Hiệu trưởng

4

TS. Lê Thế Tài

Chủ tịch Công đoàn Trường,
Trưởng Phòng Công tác sinh viên

5

Bà Nguyễn Thiện Như

Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường

6

TS. Mai Thị Anh

Vụ trưởng Vụ Pháp chế,
Bộ Giáo dục và Đào tạo

7

PGS.TS. Bùi Xuân Hải

Nguyên Phó Hiệu trưởng

8

Ông Phạm Hoàng Minh

Trưởng Phòng Quản trị Thiết bị

9

Bà Lê Thị Hoài An

Quyền Trưởng Phòng Tài chính - Kế toán

10

ThS. Lê Văn Hiển

Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Đào tạo

11

ThS. Đoàn Xuân Quang

Phó Trưởng phòng Tổ chức - hành chính

Thư ký Hội đồng trường

12

PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Hoa

Trưởng Khoa Luật Hình sự

13

PGS.TS. Trần Việt Dũng

Trưởng Khoa Luật Quốc tế

14

GS.TS. Đỗ Văn Đại

Phụ trách Tạp chí Khoa học Pháp lý Việt Nam

15

Ông Nguyễn Công Khế

Chủ tịch Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Tập đoàn
Truyền thông Thanh niên

              16

Bà Phan Thị Bình Thuận

Đại biểu Quốc hội

Phó Chủ nhiệm UBKT Thành ủy TP. HCM 

17

Ông Don Di Lam

Tổng Giám đốc Tập đoàn VinaCapital
Phó ban nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân của Hội đồng tư vấn cải cách hành chính của Chính phủ

18

Ông Nguyễn Hoài Nam

Chuyên viên cao cấp, Giám đốc phê duyệt tín dụng Ngân hàng Techcombank

19

Bà Trịnh Thị Kim Oanh

Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển bất động sản Bình Minh

 

--%>
Top