Danh sách thành viên Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020 - 2025

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NHIỆM KỲ 2020 - 2025

STT

Họ và tên

Chức danh/ Chức vụ
/ Đơn vị

1

PGS.TS Vũ Văn Nhiêm

Chủ tịch Hội đồng trường

2

PGS.TS Trần Hoàng Hải

Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường

3

TS. Lê Thị Thúy Hương

Chủ tịch Công đoàn Trường,
Trưởng phòng Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế

4

Ông Trần Minh Sơn

Chủ tịch Hội sinh viên

5

TS. Mai Thị Anh

Phó Vụ trưởng, Vụ Pháp chế,
Bộ Giáo dục và Đào tạo

6

PGS.TS Bùi Xuân Hải

Phó Hiệu trưởng

7

TS. Lê Trường Sơn

Phó Hiệu trưởng

8

Ông Phạm Hoàng Minh

Trưởng phòng Quản trị Thiết bị

9

Bà Lê Thị Hoài An

Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Tài chính - Kế toán

10

ThS. Lê Văn Hiển

Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Đào tạo

11

ThS. Đoàn Xuân Quang

Phó trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp

Thư ký Hội đồng trường

12

PGS.TS Nguyễn Thị Phương Hoa

Trưởng khoa Luật Hình sự

13

PGS.TS Trần Việt Dũng

Trưởng khoa Luật Quốc tế

14

PGS.TS Đỗ Văn Đại

Trưởng khoa Luật Dân sự

15

Ông Nguyễn Công Khế

Chủ tịch Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Tập đoàn
Truyền thông Thanh niên

              16

Bà Phan Thị Bình Thuận

Đại biểu Quốc hội

Phó Giám đốc Sở tư pháp TP.HCM

17

Ông Don Di Lam

Tổng Giám đốc Tập đoàn VinaCapital
Phó ban nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân của Hội đồng tư vấn cải cách hành chính của Chính phủ

18

Ông Nguyễn Hoài Nam

Chuyên viên cao cấp Ngân hàng Techcombank
Giám đốc phê duyệt tín dụng

19

Bà Trịnh Thị Kim Oanh

Phó tổng Giám đốc Công ty TNHH đầu tư và phát triển bất động sản Bình Minh

 

--%>

Top