Ban Giám hiệu

HIỆU TRƯỞNG

 
Họ và tên: Lê Trường Sơn
Học hàm, học vị: Tiến sĩ Luật, Giảng viên
Chức vụ: Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Hiệu trưởng
Văn phòng: P. 904, Khu A, trụ sở số 2 Nguyễn Tất Thành, Quận 4, TPHCM
Điện thoại: (08)39400989 - 101
 
Email:  ltson@hcmulaw.edu.vn

Tiểu sử khoa học:
- Quá trình đào tạo
Được cấp bằng đại học năm 1994, ngành Luật, chuyên ngành Luật Kinh tế tại Trường Đại học Luật Tp.Hồ Chí Minh.
Được cấp bằng thạc sĩ Luật năm 2004, chuyên ngành Luật Kinh tế, những vấn đề trọng tài tại Trường Đại học Luật Tp.Hồ Chí Minh.
Ngoại ngữ: Tiếng Anh: nghe, nói, đọc, viết.
- Quá trình công tác
1994 – 1996 : Giảng viên, Khoa Luật Kinh tế, Trường Đại học Luật Tp.Hồ Chí Minh.
1996 – 2003 : Giảng viên, Phòng Quản lý Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Luật Tp.Hồ Chí Minh.
2003 – 2007 : Giảng viên, Phòng Sau đại học, Trường Đại học Luật Tp.Hồ Chí Minh.
2007 – 4/2013 : Phó Trưởng phòng Quản trị - Thiết bị, Trường Đại học Luật Tp.Hồ Chí Minh.
4/2013 – 4/2023 : Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học Luật Tp.Hồ Chí Minh.
5/2023 – 8/2023: Phó Hiệu trưởng Phụ trách Trường Đại học Luật Tp.Hồ Chí Minh.

Từ 14/9/2023: Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Tp.Hồ Chí Minh (theo QĐ 2679/QĐ-BGDĐT).

- Các hoạt động chuyên môn

1996 - 2003: Luật sư, Đoàn luật sư TP. HCM.
2006 - nay: Trọng tài viên, Trung tâm trọng tài Quốc tế Việt Nam.

 

--%>
Top