Ban Giám hiệu

Phó Hiệu trưởng Phụ trách Trường

 
Họ và tên: Lê Trường Sơn
Học hàm, học vị: Tiến sĩ Luật, Giảng viên
Chức vụ: Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Phụ trách trường
Văn phòng: P. 910, Khu A, trụ sở số 2 Nguyễn Tất Thành, Quận 4, TPHCM
Điện thoại: (08)39400989 - 102
 
Email:  ltson@hcmulaw.edu.vn
Tiểu sử khoa học:
 
- Quá trình đào tạo
Được cấp bằng đại học năm 1994, ngành Luật, chuyên ngành Luật Kinh tế tại Trường Đại học Luật Tp.Hồ Chí Minh.
Được cấp bằng thạc sĩ Luật năm 2004, chuyên ngành Luật Kinh tế, những vấn đề trọng tài tại Trường Đại học Luật Tp.Hồ Chí Minh.
Ngoại ngữ: Tiếng Anh: nghe, nói, đọc, viết.
- Quá trình công tác
1994 – 1996 : Giảng viên, Khoa Luật Kinh tế, Trường Đại học Luật Tp.Hồ Chí Minh.
1996 – 2003 : Giảng viên, Phòng Quản lý Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Luật Tp.Hồ Chí Minh.
2003 – 2007 : Giảng viên, Phòng Sau đại học, Trường Đại học Luật Tp.Hồ Chí Minh.
2007 – 4/2013 : Phó Trưởng phòng Quản trị - Thiết bị, Trường Đại học Luật Tp.Hồ Chí Minh.
4/2013 – 4/2023 : Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học Luật Tp.Hồ Chí Minh.
5/2023 – nay : Phó Hiệu trưởng Phụ trách Trường Đại học Luật Tp.Hồ Chí Minh.
- Các hoạt động chuyên môn
1996 - 2003: Luật sư, Đoàn luật sư TP. HCM.
2006 - nay: Trọng tài viên, Trung tâm trọng tài Quốc tế Việt Nam.

 

Phó Hiệu trưởng
 


Họ và tên : Bùi Xuân Hải

Học hàm, học vị: Phó giáo sư, Tiến sĩ luật, giảng viên cao cấp

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng

 

Văn phòng: A909, trụ sở số 2 Nguyễn Tất Thành, Quận 4, TPHCM

Điện thoại: (08)39400989 -103;

Email: bxhai@hcmulaw.edu.vn

Quá trình đào tạo:

 • 1989 -1994: SV Trường Đại học Luật Hà Nội, chuyên ngành Luật kinh tế, văn bằng Cử nhân luật
 • 1997- 2000: Học cao học luật kinh tế, Luật kinh tế - những vấn đề trọng tài, ĐH Luật TP.HCM, văn bằng Thạc sĩ luật
 • 2004 - 2007: Nghiên cứu sinh, Trường Luật - Đại học La Trobe - Úc (Law School, La Trobe University, Melbourne, Australia), chuyên ngành: Luật Thương mại (commercial law), hoàn thành trước thời hạn hơn 1 năm (học bổng 2004-2008), văn bằng Tiến sĩ luật (PhD in Law).

 Ngoại ngữ: tiếng Anh thành thạo (nghe, nói, đọc, viết)

Quá trình công tác :

 • 1994 - 1995: GV khoa Pháp luật kinh tế, ĐH Luật Hà Nội
 • 1995 – 2003: Giảng viên Khoa Luật Thương mại, ĐH Luật TP.HCM
 • 2003 – 2008: Phó Trưởng Khoa Luật Thương mại, ĐH Luật TP.HCM  (trong đó năm 2004-2007 học tiến sĩ luật tại Úc)
 • 2008 – 4/2012: Trưởng Khoa Luật Thương mại, ĐH Luật TP.HCM
 • 03/2013 – nay:  Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy
 • 01/2012 – nay : Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Luật TP.HCM

Hoạt động thực tiễn:

 • 1995 – 2004: Luật sư Đoàn Luật sư Bình Thuận, Đoàn Luật sư TP.HCM. Đã là Trưởng Văn phòng Luật sư Vietlaw Office, Senior Counsel của 1 số công ty luật như LuatViet, R&T LCT Lawyers ...
 • Từ 2012 – nay: Trọng tài viên, Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC)

Các môn giảng dạy:

 • Chương trình cử nhân: Pháp luật về Chủ thể kinh doanh, Pháp luật Phá sản & GQTCTM, Luật Cạnh tranh, Pháp luật TM hàng hóa & dịch vụ;
 • Chương trình thạc sĩ luật: Pháp luật về các tổ chức kinh doanh, Giai quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại, Pháp luật về Đầu tư
 • Chương trình tiến sĩ luật: Pháp luật Kinh doanh – Thương mại
 • Giảng bằng tiếng Anh: Foreign Corporations Law cho các lớp CN Luật chất lượng cao
Các công trình nghiên cứu khoa học

 

Các sách đã xuất bản:

 

 1. Đồng tác giả Sách chuyên khảo: “Bình luận khoa học Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013”, (chương: Chế độ kinh tế, xã hợi, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường trong Hiến pháp năm 2013); NXB Lao động Xã hội, Hà Nội 2014
 2. Đồng tác giả Sách chuyên khảo tiếng Anh: “Introduction to Vietnamese Law”, (Chapter: Law on Business Organizations), HongDuc Publishing House – VLA, Hanoi 2013;
 3. Sách chuyên khảo: Bùi Xuân Hải, Luật Doanh nghiệp - Bảo vệ cổ đông: Pháp luật và thực tiễn, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011.
 4. Sách tham khảo: Bùi Xuân Hải & Phan Đình Khánh; Những nội dung cơ bản của Luật kinh tế Việt Nam và một số tình huống tranh chấp kinh tế điển hình, NXB TP.HCM, 1997 (tái bản 1998).
 5. Chủ biên Giáo trình Pháp luật về Chủ thể kinh doanh, Trường ĐH Luật TP.HCM, 2012.
 6. Đồng tác giả Giáo trình Pháp luật Thương mại hàng hóa và dịch vụ, Trường ĐH Luật TP.HCM, NXB Hồng Đức, 2012
 7. Đồng tác giả Giáo trình Pháp luật Cạnh tranh và Giai quyết tranh chấp thương mại, Trường ĐH Luật TP.HCM, NXB Hồng Đức, 2012
 8. Đồng tác giả Giáo trình Pháp luật đại cương, Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM 2011, NXB Phương Đông, 2011
 9. Đồng tác giả Tập bài giảng Pháp luật phá sản DN, HTX, Trường ĐH Luật TP.HCM, xuất bản 2010
 10. Đồng tác giả Tập bài giảng Pháp luật về Chủ thể kinh doanh, Trường ĐH Luật TP.HCM, xuất bản 2009.
 11. Đồng tác giả Chương ‘ Chính sách ưu đãi đầu tư cho các doanh nghiệp tại Việt Nam và vấn đề trợ cấp theo qui định của WTO’ trong sách Ưu đãi đầu tư và trợ cấp: Kinh nghiệm cho Việt Nam, 2010

Các đề tài Nghiên cứu khoa học cấp Bộ đã thực hiện:

 1. Chủ nhiệm Đề tài NCKH cấp Bộ: Bảo vệ nhà đầu tư: Những vấn đề lý luận và thực tiễn của pháp luật doanh nghiệp Việt nam trong bối cảnh hội nhập. Bảo vệ 2010, xếp loại tốt.
 2. Thư ký khoa học Đề tài NCKH cấp Bộ: Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng Luật Cạnh tranh, Bảo vệ 2001.
 3. Thành viên nhóm nghiên cứu Đề tài NCKH cấp Bộ: Một số định hướng hoàn thiện Luật Phá sản, Bảo vệ 2004.

Bài viết trên tạp chí khoa học ở nước ngoài (bằng tiếng Anh):

 1. Bui Xuan Hai & Chihiro Nunoi, Corporate Governance in Vietnam: a System in Transition, Hitotsubashi Journal of Commerce and Management, Japan, 42(1), Oct 2008
 2. Bui Xuan Hai, Vietnamese Company Law: The Development and Corporate Governance Issues, Bond Law Review, Australia, (2006) Vol. 18(1)
 3. Bui Xuan Hai & Gordon Walker, Transitional Adjustment Problems in Contemporary Vietnamese Company Law, Journal of International Banking Law & Regulation, the United Kingdom, 2005, Vol. 20(11)
 4. Bui Xuan Hai, Internal Corporate Governance Structures in Vietnamese Companies, Research Paper, Hitotsubashi University, Tokyo, Japan, Jan 2008
Bài viết trên các tạp chí khoa học chuyên ngành luật trong nước:
 1. Bùi Xuân Hải, Chương “Chế độ kinh tế, xã hợi, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường” của Hiến pháp năm 2013, Tạp chí Khoa học pháp lý, số đặc san 1/2014;
 2. Bùi Xuân Hải, Bàn về tư cách chủ thể quan hệ pháp luật dân sự của hộ gia đình và tổ hợp tác, Tạp chí Khoa học pháp lý, 3/2013
 3. Bùi Xuân Hải, Qui định về phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần trong Hiến pháp năm 1992- Những giá trị và nhu cầu sửa đổi, bổ sung, Tạp chí Khoa học pháp lý, số Chuyên đề 12/2012.
 4. Bùi Xuân Hải, Qui định về Hội nghị chủ nợ trong Luật Phá sản 2004: Một số bất cập và hạn chế, Tạp chí Khoa học pháp lý số 1/2011.
 5. Lý luận và mô hình quản trị công ty ở nước ngoài và vấn đề tiếp nhận vào Việt Nam, Tạp chí Nhà nước & Pháp Luật, số 05/2012.
 6. Bùi Xuân Hải, Pháp luật doanh nghiệp Việt Nam trong điều kiện hội nhập, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số 1/2012.
 7. Bùi Xuân Hải, Tự do kinh doanh: Một số vấn đề luận và thực tiễn, Tạp chí Nhà nước & Pháp Luật, số 05/2011
 8. Bùi Xuân Hải, Biện pháp bảo vệ cổ đông, thành viên công ty: Lý luận và thực tiễn, Tạp chí Luật học, số 03/2011
 9. Bùi Xuân Hải, Qui định về hội nghị chủ nợ trong Luật Phá sản 2004: Một số bất cập và hạn chế, Tạp chí Khoa học pháp lý, số 1/2011
 10. Bùi Xuân Hải, Khởi kiện người quản công ty: Một số vấn đề luận và thực tiễn trong pháp luật doanh nghiệp Việt Nam, Tạp chí Nhà nước & Pháp Luật, số 01/2011
 11. Bùi Xuân Hải, Vấn đề huỷ bỏ quyết định của ĐHĐCĐ theo pháp luật doanh nghiệp Việt Nam, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số 2+3/2011
 12. Bùi Xuân Hải, Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về bảo vệ cổ đông thiểu số, Tạp chí Khoa học pháp lý, số 3/3010.
 13. Bùi Xuân Hải, Bảo vệ cổ đông: Mấy vấn đề lý luận và thực tiễn trong Luật Doanh nghiệp 2005, Tạp chí Khoa học pháp lý, số 1/2009
 14. Bùi Xuân Hải, Pháp luật doanh nghiệp và đầu tư với vấn đề hội nhập, Tạp chí Nghiên cứu Lập Pháp, 1/2008.
 15. Bùi Xuân Hải, Học thuyết về đại diện và mấy vấn đề trong pháp luật công ty Việt Nam, Tạp chí Khoa học Pháp Lý, số 4/2007
 16. Bùi Xuân Hải, So sánh cấu trúc quản trị nội bộ của CTCP Việt Nam với các mô hình điển hình trên thế giới, Tạp chí Khoa học pháp lý, 6/2006;
 17. Bùi Xuân Hải, Tiếp nhận pháp luật nước ngòai: Lý thuyết và thực tiễn trong Pháp luật công ty Việt Nam, Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp, 7/2006;
 18. Bùi Xuân Hải, Người quản lý công ty theo Luật Doanh nghiệp 1999 – Nhìn từ góc độ Luật so sánh, Tạp chí Khoa học pháp lý, 4/2005;
 19. Bùi Xuân Hải, Vài nét về các lọai hình công ty theo Luật Công ty Úc, Tạp chí Khoa học pháp lý, 4/2004;
 20. Bùi Xuân Hải, Mục tiêu và Phạm vi điều chỉnh của Luật Cạnh tranh, Tạp chí Nhà nước & Pháp luật, 2/2004;
 21. Bùi Xuân Hải, Competition Law – Objectives and Regulation Scope, Vietnam Law & Legal Forum, 10/2004;
 22. Bùi Xuân Hải, Về phạm vi và đối tượng điều chỉnh của Luật Cạnh tranh, Tạp chí Khoa học pháp lý 4/2003;
 23. Bùi Xuân Hải, Một số ý kiến về vướng mắc trong việc thực hiện Luật Phá sản doanh nghiệp; Đặc san Khoa học pháp lý, 4/2000;
 24. Bùi Xuân Hải, Một số qui định mới về Công ty và Doanh nghiệp tư nhân theo Luật Doanh nghiệp, Đặc san Khoa học pháp lý, 1/2000.
 25. Bùi Xuân Hải, Sửa đổi Luật Phá sản doanh nghiệp 1993, Tạp chí nghiên cứu lập pháp, 4/2002
 26. Bùi Xụân Hải, Công ty TNHH ‘Bình mới rượu cũ”, Doanh nhân và Pháp luật, 10/2010
 27. Bùi Xuân Hải, Khi cổ đông nhỏ cản đường cổ đông lớn, Doanh nhân và Pháp luật, số 12/2010
 28. Bùi Xuân Hải, Mấy vấn đề về doanh nghiệp và pháp luật điều chỉnh các lọai hình doanh nghiệp ở Việt Nam, Tạp chí Khoa học pháp lý, 3/2001;
Báo cáo tham luận trình bày tại Hội thảo ở nước ngoài:
 1. Bui Xuan Hai, Legal Framework for M&A in Vietnam, Global Business Law Seminar “Investment in Vietnam through M&A”, Graduate School of International Corporate Strategy, Hitotsubashi University, Tokyo, Japan, May 2013.
 2. Bui Xuan Hai, Company Law and Corporate Governance in Vietnam, Seminar at Hitotsubashi University, January 2008
 3. Bui Xuan Hai, The Recent Reform of Vietnamese Company Law and Corporate Governance Issues, Asian Law Center Brown Bag Seminar Series, Law Faculty, Melbourne University, Australia, 21 March 2007
 4. Bui Xuan Hai, Vietnamese Corporation Law: Corporate Governance Issues, Asia Pacific Week Conference; the Australian National University, Canberra, Australia, February 2006;
 5. Bui Xuan Hai, Investor Protection: Why and How?RMIT/FIRN Seminar on Corporate Governance: Practice, Theory and Empirical, RMIT University, Melbourne, Australia, November 2005;
Bài tham lụân trình bày bằng tiếng Anh tại Hội thảo quốc tế ở Việt Nam:

 Bui Xuan Hai, Sustainable Technology Transfer: A Vietnamese Perspective, International Conference on Sustainable Technology Transfer, 19-21 Oct 2010, Organizers: HCMC Law University, Ha Noi Law University, Law Faculty- Lund University (Sweden), Law Faculty – Nagoya (Japan) and Law School - Suffolk University (USA)

 1. Bui Xuan Hai, The Enterprise Law 2005: Recent Company Law Reform in Vietnam, Vietnam – Japan International Conference on Investment, 24 Nov 2007, HCMC University of Law
 2. Bùi Xuân Hải, Qui định về chính sách phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần trong Hiến pháp năm 1992 – Những giá trị và nhu cầu sửa đổi, Hội thảo quốc tế ‘Chế định kinh tế và Chế định văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ trong Hiến pháp Việt Nam năm 1992 – Những giá trị và nhu cầu sửa đổi’, do Hội Luật Gia Việt Nam và Trường ĐH Luật TP.HCM đồng tổ chức, 13 Oct 2012.
Bài tham luận trình bày tại Hội thảo trong nước:
 1. Bùi Xuân Hải, Một số vấn đề về mô hình quản trị công ty trên thế giới và Việt Nam, Hội thảo “Pháp luật về quản trị công ty: Những vấn đề lý luận và thực tiễn” tại Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học quốc gia TP.HCM, 12/2011.
 2. Bùi Xuân Hải, Một số vấn đề về pháp luật doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh hội nhập, Hội thảo “Pháp luật đầu tư kinh doanh Việt Nam trong bối cảnh hội nhập” - Kỷ niệm 15 năm thành lập Trường ĐH Luật TP.HCM, 3/2011, tại Đại học Luật TP.HCM
 3. Bùi Xuân Hải, Một số vấn đề về quyền tự do kinh doanh và quyền con người ở Việt Nam, Hội thảo Pháp luật đầu tư – Kinh doanh và vấn đề bảo đảm quyền con người tại Việt Nam, Trường ĐH Luật TP.HCM ngày 26/11/2011
 4. Bùi Xuân Hải, The Enterprise Law 2005: The Recent Company Law Reform In Vietnam (Luật Doanh nghiệp 2005: Cuộc cải cách pháp luật công ty gần đây ở Việt Nam).Hội thảo về Đầu tư Việt – Nhật, ngày 24/11/2007 tại Trường ĐH Luật TP.HCM;
 5. Bùi Xuân Hải & Trần Thị Thuỳ Dương, Chính sách ưu đãi đầu tư cho các doanh nghiệp tại Việt nam và vấn đề trợ cấp theo qui định của WTO, Hội thảo quốc tế “Chính sách ưu đãi đầu tư và các Vụ kiện trợ cấp trong WTO – Kinh nghiệm của Nhật bản và Hoa kỳ”, ngày 08/08/2009, do Trường ĐH Luật TP.HCM & Khoa Luật Đại học Nagoya - Nhật Bản tổ chức),
 6. Bùi Xuân Hải, Bảo vệ cổ đông thiểu số: Một số vấn đề ly luận và thực tiễn, Hội thảo “Bảo vệ cổ đông: Những vấn đế ly luận và thực tiễn của pháp luật doanh nghiệp Việt Nam”, Khoa Luật Thương mại, Đại học Luật TP.HCM, 5/2010.
 7. Bùi Xuân Hải, Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư Việt Nam – Hội thảo Diễn đàn pháp luật Việt –Hàn: Từ Văn hóa đến Đầu tư, ĐH Luật TP.HCM & Khoa Luật ĐH Chung-Ang, Hàn Quốc tổ chức, tại Trường ĐH Luật TP.HCM, 21/8/2008;

 

--%>
Top