Danh bạ điện thoại nội bộ

I. CƠ SỞ 1 – SỐ 2 NGUYỄN TẤT THÀNH, QUẬN 4, TP.HCM

Điện thoại : Cơ sở Nguyễn Tất Thành  (028) 39400 989 – Fax : (028) 38265291

STT

ĐƠN VỊ

PHÒNG

SỐ MÁY

I

BAN GIÁM HIỆU & THƯ KÝ

1

Hội đồng trường

A901

104

2

Hiệu trưởng

A904

101

3

Hiệu phó (CSVC)

102

4

Hiệu phó (NCKH)

103

5

Hiệu phó (Đào tạo)

 

II

CÁC PHÒNG ĐÀO TẠO

1

ĐT-CQ (TP.)

A102

111

2

ĐT-CQ (Ng vụ)

A102

112, 113

3

ĐT-SĐH (TP.)

A105

117

4

ĐT-SĐH (Ng vụ)

A105

118

5

QL-VLVH (TP.)

A101

114

6

QL-VLVH (Ng vụ)

A101

115, 116

III

CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG

1

CTCT-SV (TP.)

A103

137

2

CTCT-SV (Ng vụ)

A103

138

3

CTCT-SV (Y tế)

C104

148

4

KH-TC (TP.)

A808

128

5

KH-TC (Ng vụ)

A808

129, 130

6

KH-TC (Thủ quỹ)

B105

132

7

QL NC&HTQT

A402

119

8

QTTB (TP.)

A801

121

9

QTTB (Ng vụ)

A801

122, 123

10

QTTB (Tổ điện)

A001

124

11

QTTB (Tổ tạp vụ)

L2-KA

125

12

QTTB (Tổ lái xe)

Tr-K.C

126

13

QTTB (BP. vệ sinh)

Tr-K.C

127

14

QTTB (Bảo vệ)

Cổng trường

152

15

TC-HC (TP.)

A906

133

16

TC-HC (Ng vụ)

A906

134, 135

17

TC-HC (Văn thư)

A100

136

18

Thanh tra

A402

140

19

Tạp chí KHPL

A804

139

20

P. Nghỉ GV (nam, nữ)

C106/C105

158, 159

VI

CÁC TRUNG TÂM

1

AQAC

A810

175

2

CNTT

Â603

141, 142

3

CNTT (P. Ghi danh)

Tr-K.B

176

4

Khảo thí

A810

144, 145

5

Học Liệu

C102

149, 150

6

ĐT-CLC&QT

A212

120

7

ĐT-NH

A203

147

8

ĐT-TT ( Elearning)

C104-B

205

9

QHDN&HTSV

C104-A

180

10

QHDN&HTSV (Ng. vụ)

C104-A

211

11

SH-TT

A811

179

12

TV-PL

B103

146

13

TV-TS (TP.)

B105-B

209

14

TV-TS (Ng vụ)

B105-B

220, 221

15

TT-TV (TP.)

A501

162

16

TT-TV (Ng. vụ)

A501

161

17

TT-TV (P. đọc)

A504,A404

151

V

CÁC KHOA

 

 

1

Cơ bản

A201

174

2

Dân sự

A202

170

3

Hành chính

A306

172

4

Hình sự

A206

171

5

NN - PL

A308

183

6

Quốc tế

A303

173

7

Quản trị

A204

164

8

Thương mại

A301

169

VI

CÁC VĂN PHÒNG

 

1

VP. Đảng ủy

A805

160

2

VP. Đoàn-Hội

A302

165

VII

PHÒNG HỌP

 

1

A905

156

VIII

CĂN TIN

1

Khu C

Tr-K.C

154

2

Khu A

L10-A

190

IX

KHÁC

1

NH Agribank

B101

187

2

VASS

B102

153

3

VPP (Alo)

188

 


II. CƠ SỞ 2 – 123 QUỐC LỘ 13, PHƯỜNG HIỆP BÌNH CHÁNH, QUẬN THỦ ĐỨC, TP.HCM    ( 08.62838141 )

STT

ĐƠN VỊ

PHÒNG

SỐ MÁY

1

P. Đào tạo /P. CTCT-SV

E106

338

2

P. CTCT-SV (Y tế)

E101

348

3

P. QTTB

E104/E105

323

4

P. QTTB (Bảo vệ)

Cổng trường

352

5

P. QTTB (Tổ tạp vụ)

Tầng hầm

325

6

P. QTTB (BP. Vệ sinh)

327

7

P. Nghỉ GV (nam, nữ)

E604/E504

358,359

8

Phòng họp

E304

356

 

 

 

9

VP. Đoàn – Hội

E701

365/366

 

 

 

10

TT. CNTT (P. Kỹ thuật)

F406

341

11

Học liệu

F102

349/350

 

 

 

12

TT. TT-TV (P.Giám đốc)

F101

362

13

TT. TT-TV ( P. nghiệp vụ)

F101

362

14

TT. TT-TV (Phòng đọc)

F201/F301

363

 

 

 

15

Căn tin (Khu E)

354

16

VASS

E103

353

17

NH Agribank

E107

387

18

VPP (Alo)

E108

388

 

 

 

 

Gọi điện từ ngoài vào trường :

- Tại Nguyễn Tất Thành, Quận 4      : Bấm số (028) 39400989 sau khi nghe tổng đài hướng dẫn, bấm tiếp số điện thoại nội bộ cần gọi.

- Tại CS Bình Triệu, Thủ Đức           : Bấm số (028) 62838141 sau khi nghe tổng đài hướng dẫn, bấm tiếp số điện thoại nội bộ cần gọi.

--%>
Top