Công đoàn Trường ĐH Luật Tp. HCM thông báo tổ chức tọa đàm “Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở tại các Trường đại học trong tình hình mới”.

Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở (CĐCS) là nhiệm vụ trọng tâm của các cấp công đoàn nhằm khẳng định vị thế, vai trò, tiếng nói của Công đoàn trong việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động. Vì thế, đây là tọa đàm tạo điều kiện cho các công đoàn viên thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm về việc nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn tại các trường đại học.

Đáp ứng yêu cầu đổi mới mạnh mẽ về nội dung, hình thức, phương thức hoạt động để thực hiện tốt hơn chức năng của tổ chức công đoàn trong bối cảnh, tình hình mới, Công đoàn cơ sở Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tọa đàm với chủ đề “Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở tại các Trường đại học trong tình hình mới”.

  • Thời gian: 1 buổi (14h00 – 17h00), thứ Ba, ngày 02/7/2024.
  • Địa điểm: Hội trường A905.

Với ý nghĩa của buổi Tọa đàm nêu trên, đề nghị Tổ trưởng các tổ công đoàn trực thuộc Công đoàn trường quan tâm, tạo điều kiện để công đoàn viên công đoàn tham dự Tọa đàm.

Nguồn: Ban Chấp hành Công đoàn Trường

--%>
Top