Công đoàn Trường Đại học Luật Tp. HCM tham gia Hội nghị bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ công tác Công đoàn

Ngày 24.5.2024, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tập huấn cho Chủ tịch, Phó chủ tịch; Ủy viên ban chấp hành các công đoàn cơ sở trường đại học, cao đẳng thuộc Liên đoàn Lao động Thành phố đảm nhiệm các mảng công tác tổ chức, kiểm tra, nữ công Công đoàn trong nhiệm kỳ 2023 -2028.

Toàn cảnh Hội nghị

Thông qua hội nghị, các cán bộ Công đoàn cơ sở được nâng cao nghiệp vụ, giúp những cán bộ giữ chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra, cán bộ làm công tác kiểm tra, Trưởng ban Nữ công, kế toán Công đoàn cơ sở có thêm kiến thức, cẩm nang, đổi mới tư duy trong hoạt động Công đoàn, từ đó góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ hoạt động trong tình hình mới.

ThS. Lâm Tường Thoại – Trưởng Ban Cán sự Giáo dục và Đào tạo LĐLĐ TP phát biểu các nội dung tại Hội nghị

Sau khi được nghe các báo cáo viên truyền đạt kiến thức, phát biểu tại hội nghị. Có thể thấy rằng, trước yêu cầu của thực tiễn như hiện nay, đội ngũ cán bộ làm công tác Công đoàn phải được trang bị kỹ năng cần thiết để đảm bảo thực hiện có hiệu quả công tác Công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động.

Báo cáo viên: Trịnh Thị Thanh Mai Phó Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra LĐLĐ TP trình bày chuyên đề về công tác kiểm tra, giám sát công đoàn

Báo cáo viên: ThS. Huỳnh Thị Hạnh đang tập huấn về hoạt động công đoàn cơ sở

Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Công đoàn có ý nghĩa hết sức quan trọng, thông qua các chuyên đề, giúp các cán bộ công đoàn tăng cường nhận thức về vị trí, vai trò của tổ chức Công đoàn trong hệ thống chính trị. Trách nhiệm của đội ngũ cán bộ Công đoàn các cấp là không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động của các Công đoàn cơ sở, từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của công tác Công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động trong tình hình mới.

Đại diện Ban chấp hành Công đoàn Trường Đại học Luật Tp. HCM tham dự Hội nghị

Nguồn: Ban chấp hành Công đoàn trường

 

--%>
Top