Hội đồng trường Trường Đại học Luật TP.HCM tổ chức phiên họp định kỳ lần thứ chín nhiệm kỳ 2020 – 2025

Vào lúc 9h00 ngày 17/9/2021, thông qua hình thức họp trực tuyến, Hội đồng trường Trường Đại học Luật TP.HCM đã tổ chức phiên họp định kỳ lần thứ chín với sự tham gia của các thành viên trong Hội đồng trường nhằm giải quyết và thông qua một số phương án, dự thảo quan trọng đối với quá trình hoạt động của Nhà trường.

Mở đầu buổi họp, PGS.TS. Vũ Văn Nhiêm – Chủ tịch Hội đồng trường đã phát biểu khai mạc và thông qua chương trình của phiên họp.

Hội đồng trường tiến hành thảo luận để thông qua quy chế tài chính của Trường, đây là một trong những quy chế xương sống trong hoạt động của Nhà trường. Hội đồng trường có mời PGS.TS. Nguyễn Văn Vân - Giảng viên cao cấp, thành viên Ban soạn thảo Đề án cùng tham gia. PGS.TS. Nguyễn Văn Vân đã trình bày chi tiết các nội dung Ban soạn thảo đã xây dựng đối với quy chế tài chính đồng thời xin ý kiến thống nhất của Hội đồng trường về một số vấn đề trọng tâm. Dự thảo này đã nhận được nhiều sự quan tâm, đóng góp, chia sẻ tích cực từ các thành viên Hội đồng trường nhằm điều chỉnh những điểm chưa hợp lý.

Sau thời gian thảo luận và thống nhất một số nội dung cần làm rõ của Dự thảo Quy chế, Hội đồng trường đã biểu quyết thông qua Quy chế tài chính của Nhà trường.

PGS.TS. Nguyễn Văn Vân trình bày ý kiến liên quan đến dự thảo quy chế về tài chính

Tiếp đó, Hội đồng trường đã thảo luận và nhất trí biểu quyết thông qua Quy chế dân chủ cơ sở đã được bàn đến trong phiên họp định kỳ lần trước.

Các thành viên Hội đồng trường chăm chú lắng nghe báo cáo từ đó xem xét biểu quyết thông qua

PGS.TS. Trần Hoàng Hải – Quyền Hiệu trưởng Nhà trường đã báo cáo với Hội đồng trường yêu cầu về việc thành lập bộ phận kiểm toán nội bộ trực theo quy định của pháp luật và xin ý kiến của Hội đồng trường thành lập Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Trường. Hội đồng trường đã biểu quyết đồng ý thành lập Ban kiểm toán nội bộ theo tờ trình của Hiệu trưởng.

PGS.TS. Trần Hoàng Hải – Quyền Hiệu trưởng Nhà trường xin ý kiến Hội đồng trường về việc thành lập Ban kiểm toán nội bộ

Bên cạnh đó, căn cứ theo quy định mới của Bộ Giáo dục và đào tạo về đào tạo trình độ Thạc sĩ, Nhà trường đã thống nhất chọn lựa phương thức xét tuyển kết hợp phỏng vấn trực tiếp để quá trình tuyển sinh không chỉ có thể diễn ra trong tình hình dịch bệnh hiện nay mà còn đảm bảo được chất lượng đầu vào của Nhà trường.

PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Hoa đóng góp ý kiến để hoàn thiện nội dung các dự thảo của Nhà trường

Dù cuộc họp diễn ra dưới hình thức trực tuyến nhưng phiên họp định kỳ lần thứ chín của Hội đồng trường Trường Đại học Luật TP.HCM đã diễn ra trong không khí nghiêm túc, cởi mở đồng thời thông qua được nhiều vấn đề còn vướng mắc từ những buổi họp trước. Không những vậy, Hội đồng trường vẫn sẽ tiếp tục điều chỉnh, hoàn thiện và tiến hành lấy ý kiến đối với các chủ trương, phương án để đảm bảo cho việc thực thi hiệu quả nhất.

Nội dung: Lệ Cầm

Hình ảnh: Thảo My

Ban Truyền thông Ulaw

--%>

Top