Chúc mừng sinh nhật viên chức, người lao động trong tháng 8 và tháng 9

STT

Họ và tên

Giới tính

Đơn vị

Ngày sinh

1

Nguyễn Ngọc Trân

Châu

Nữ

Khoa Luật Thương mại

01/8

 

2

Trần Thị Ánh

Minh

Nữ

Khoa Luật Hành chính - Nhà nước

04/8

 

3

Lê Thị

Cảnh

Nữ

Phòng Quản trị - Thiết bị

04/8

 

4

Huỳnh Việt Minh

Trí

Nam

Khoa Luật Quốc tế

04/8

 

5

Nguyễn Hồ Bích

Hằng

Nữ

Phòng Quản lý NCKH&HTQT

06/8

 

6

Ngô Thị Kim

Hoàng

Nữ

Khoa Luật Thương mại

07/8

 

7

Phan Tuấn

Ly

Nam

Khoa Ngoại ngữ pháp lý

08/8

 

8

Nguyễn Thị Thiện

Trí

Nữ

Khoa Luật Hành chính - Nhà nước

09/8

 

9

Trần Minh

Sơn

Nam

Trung tâm Đào tạo trực tuyến

09/8

 

10

Nguyễn Văn

Vân

Nam

Khoa Luật Thương mại

10/8

 

11

Lê Nhật

Bảo

Nam

Khoa Luật Thương mại

11/8

 

12

Nguyễn Thị Thanh

Huyền

Nữ

Khoa Luật Thương mại

11/8

 

13

Hồ Hoàng Khánh

Trâm

Nữ

Trung tâm Đảm bảo chất lượng và Phương pháp giảng dạy

13/8

 

14

Hoàng Văn

Long

Nam

Khoa Quản trị

13/8

 

15

Lê Thanh

Nữ

Khoa Luật Dân sự

14/8

 

16

Hoàng Thế

Cường

Nam

Khoa Luật Dân sự

15/8

 

17

Nguyễn Thị Kim

Cúc

Nữ

Khoa Luật Quốc tế

17/8

 

18

Lê Tấn

Phát

Nam

Khoa Luật Quốc tế

19/8

 

19

Trịnh Như

Quỳnh

Nữ

Khoa Luật Thương mại

19/8

 

20

Nguyễn Quốc

Phong

Nam

Khoa Quản trị

20/8

 

21

Nguyễn Thành Bá

Đại

Nam

Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên

20/8

 

22

Nguyễn Thu

An

Nữ

Phòng Quản lý NCKH&HTQT

22/8

 

23

Trần Thị Bảo

Nga

Nữ

Khoa Luật Quốc tế

23/8

 

24

Nguyễn Thị Minh

Phương

Nữ

Khoa Luật Quốc tế

23/8

 

25

Nguyễn Hoàng Thùy

Trang

Nữ

Khoa Luật Thương mại

24/8

 

26

Lưu Quốc

Thái

Nam

Khoa Luật Thương mại

25/8

 

27

Nguyễn Thị Vân

Huyền

Nữ

Khoa Luật Quốc tế

27/8

 

28

Đỗ Thị Lệ

Hằng

Nữ

Phòng Công tác Sinh viên

29/8

 

29

Trần Thị Thu

Nữ

Khoa Luật Hành chính - Nhà nước

29/8

 

30

Nguyễn Thị Kim

Hoàng

Nữ

Phòng Tài chính - Kế toán

30/8

 

31

Nguyễn Cảnh

Hợp

Nam

Phòng Đào tạo Sau Đại học

02/9

 

32

Nguyễn Trần Bảo

Uyên

Nữ

Khoa Luật Dân sự

05/9

 

33

Hà Ngọc Quỳnh

Anh

Nữ

Tạp chí khoa học pháp lý Việt Nam

05/9

 

34

Nguyễn Vĩnh

Long

Nam

Trung tâm Thông tin - Thư viện

05/9

 

35

Nguyễn Thu

Hương

Nữ

Phòng Tài chính - Kế toán

06/9

 

36

Lê Hà Huy

Phát

Nam

Khoa Luật Dân sự

08/9

 

37

Lê Thị Anh

Nga

Nữ

Khoa Luật Hình sự

08/9

 

38

Đoàn Xuân

Quang

Nam

Phòng Tổ chức - Hành chính

09/9

 

39

Nguyễn Kim

Ngân

Nữ

Khoa Ngoại ngữ pháp lý

09/9

 

40

Đỗ Thanh

Trung

Nam

Khoa Luật Hành chính - Nhà nước

10/9

 

41

Lê Nguyễn Thảo

Thy

Nữ

Khoa Ngoại ngữ pháp lý

10/9

 

42

Huỳnh Thị Tuyết

Chi

Nữ

Phòng Quản trị - Thiết bị

11/9

 

43

Hà Nhật

Linh

Nữ

Khoa Ngoại ngữ pháp lý

14/9

 

44

Lê Việt

Sơn

Nam

Khoa Luật Hành chính - Nhà nước

15/9

 

45

Bùi Thị

Diễm

Nữ

Phòng Quản trị - Thiết bị

15/9

 

46

Nguyễn Việt Anh

Lân

Nam

Khoa Luật Hành chính - Nhà nước

18/9

 

47

Nguyễn Đào Phương

Thúy

Nữ

Khoa Luật Quốc tế

18/9

 

48

Lê Tấn

Tín

Nam

Trung tâm Công nghệ thông tin

18/9

 

49

Trần Đăng Khánh

Linh

Nữ

Khoa Ngoại ngữ pháp lý

19/9

 

50

Nguyễn Thái

Cường

Nam

Khoa Luật Dân sự

20/9

 

51

Hoàng Thị

Thúy

Nữ

Khoa Quản trị

20/9

 

52

Huỳnh Thị Thu

Trang

Nữ

Trung tâm Quản lý Đào tạo chất lượng cao và Đào tạo quốc tế

21/9

 

53

Nguyễn Hoàng Thái

Hy

Nam

Khoa Luật Quốc tế

22/9

 

54

Ngô Thị Minh

Hằng

Nữ

Khoa Khoa học cơ bản

22/9

 

55

Nguyễn Hoàng

Yến

Nữ

Khoa Luật Hành chính - Nhà nước

23/9

 

56

Nết

Nam

Phòng Quản lý NCKH&HTQT

25/9

 

57

Danh Phạm Mỹ

Duyên

Nữ

Khoa Luật Thương mại

25/9

 

58

Hoàng Hương

Giang

Nữ

Trung tâm Tư vấn Pháp Luật

26/9

 

59

Lê Trường

Sơn

Nam

Ban Giám hiệu

26/9

 

60

Trần Nhật

Anh

Nam

Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên

26/9

 

61

Trần Thị

Thảo

Nữ

Trung tâm Thông tin - Thư viện

27/9

 

62

Phạm Thị Tuyết

Mai

Nữ

Khoa Luật Hình sự

28/9

 

63

Dương Thị Diệu

Hiền

Nữ

Phòng Đào tạo Sau Đại học

28/9

 

64

Phan Tuấn

Bình

Nam

Phòng Thanh tra

30/9

 

 

 


--%>
Top