Danh sách thành viên Hội Đồng KH và ĐT Trường ĐH Luật TP.HCM

DANH SÁCH

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

TT

HỌ VÀ TÊN

Chức danh/ Chức vụ/ Đơn vị

1

PGS.TS. Vũ Văn Nhiêm

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường,
Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo

2

TS. Lê Trường Sơn

Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng,
Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo

3

PGS.TS. Lê Huỳnh Tấn Duy

Phó Trưởng Khoa Luật Hình sự,
Thư ký Hội đồng Khoa học và Đào tạo

4

ThS. Lê Văn Hiển

Ủy viên Thường vụ Đảng ủy,
Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Đào tạo

5

GS.TS. Đỗ Văn Đại

Đảng ủy viên,
Phụ trách
Tạp chí Khoa học pháp lý Việt Nam

6

PGS.TS. Trần Việt Dũng

Đảng ủy viên, Trưởng Khoa Luật Quốc tế

7

PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Hoa

Đảng ủy viên, Trưởng Khoa Luật Hình sự

8

TS. Nguyễn Mạnh Hùng

Đảng ủy viên,
Trưởng Khoa Luật Hành chính – Nhà nước

9

TS. Lê Thị Thuý Hương

Đảng ủy viên, Trưởng Phòng Quản lý Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế

10

TS. Nguyễn Quốc Vinh

Đảng ủy viên, Trưởng Khoa Khoa học cơ bản

11

PGS.TS. Hà Thị Thanh Bình

Trưởng Khoa Luật Thương mại

12

PGS.TS. Nguyễn Thị Thuỷ

Trưởng Khoa Quản trị

13

TS. Nguyễn Xuân Quang

Trưởng Khoa Luật Dân sự

14

TS. Phan Anh Tuấn

Trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính

15

PGS.TS. Trần Thăng Long

Phó Trưởng khoa phụ trách Khoa Ngoại ngữ pháp lý

16

PGS.TS. Trần Thị Thùy Dương

Phụ trách Phòng Đào tạo sau đại học
kiêm Phó Tổng Biên tập Tạp chí Khoa học pháp lý Việt Nam

17

PGS.TS. Lê Thị Nam Giang

Giám đốc Trung tâm Sở hữu trí tuệ

18

ThS. Vũ Duy Cương

Giám đốc Trung tâm Đảm bảo chất lượng
và phương pháp giảng dạy

19

ThS. Huỳnh Thị Thu Trang

Giám đốc Trung tâm Quản lý Đào tạo chất lượng cao
và Đào tạo quốc tế

20

TS. Đặng Tất Dũng

Phó Trưởng Khoa Luật Hành chính – Nhà nước

21

TS. Hoàng Văn Long

Phó Trưởng Khoa Quản trị

22

ThS. Đoàn Việt Hùng

Phó Trưởng Phòng Quản lý hệ Vừa làm vừa học

23

PGS.TS. Nguyễn Văn Vân

Giảng viên cao cấp Khoa Luật Thương mại

24

TS. Nguyễn Thị Bích Ngọc

Giảng viên Phòng Đào tạo sau đại học

 --%>
Top