Chúc mừng sinh nhật viên chức, người lao động trong tháng 7/2024

STT

Họ và tên

Giới tính

Đơn vị

Ngày sinh

1

Bùi Trương Ngọc

Quỳnh

Nữ

Khoa Luật Dân sự

1/7

2

Mai Tiến

Trường

Nam

Phòng Quản trị - Thiết bị

2/7

3

Trần Hoàng

Hải

Nam

Phòng Đào tạo Sau Đại học

3/7

4

Nguyễn Thị

Hoa

Nữ

Phòng Quản lý NCKH&HTQT

5/7

5

Đặng Quốc

Chương

Nam

Khoa Luật Thương mại

5/7

6

Phan Nguyên

Thanh

Nam

Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên

5/7

7

Đoàn Việt

Hùng

Nam

Phòng Quản lý hệ vừa làm vừa học

7/7

8

Ngô Thị Anh

Vân

Nữ

Khoa Luật Dân sự

8/7

9

Nguyễn Phan Vân

Anh

Nữ

Khoa Luật Quốc tế

12/7

10

Phan Hoài

Nam

Nam

Khoa Luật Quốc tế

13/7

11

Trần Văn

Hạnh

Nam

Khoa Khoa học cơ bản

13/7

12

Nguyễn Thị Thúy

Hằng

Nữ

Trung tâm Thông tin - Thư viện

15/7

13

Vũ Quang

Mạnh

Nam

Khoa Quản trị

15/7

14

Võ Hưng

Đạt

Nam

Khoa Luật Quốc tế

16/7

15

Trần Ngọc Lương

Tuyền

Nữ

Khoa Ngoại ngữ pháp lý

21/7

16

Trương Tố

Oanh

Nữ

Phòng Công tác Sinh viên

23/7

17

Tô Thanh

Thủy

Nữ

Phòng Tổ chức - Hành chính

25/7

18

Nguyễn Hữu Phú

Thành

Nam

Khoa Quản trị

26/7

19

Trần Việt

Dũng

Nam

Ban Giám hiệu

26/7

20

Nguyễn Ngọc

Hòa

Nam

Tạp chí khoa học pháp lý Việt Nam

28/7

21

Nguyễn Nhật

Thanh

Nam

Khoa Luật Dân sự

29/7

22

Dương Hồng Thị Phi

Phi

Nữ

Khoa Luật Hành chính - Nhà nước

30/7


--%>
Top