Chúc mừng sinh nhật viên chức, người lao động trong tháng 6/2024

STT

Họ và tên

Giới tính

Đơn vị

Ngày sinh

1

Vũ Duy

Cương

Nam

Trung tâm Đảm bảo chất lượng và Phương pháp giảng dạy

1/6

2

Trần Thanh

Thảo

Nam

Khoa Luật Hình sự

1/6

3

Lê Thị Kim

Cúc

Nữ

Phòng Quản lý hệ vừa làm vừa học

1/6

4

Nguyễn Bá

Hoàng

Nam

Khoa Quản trị

3/6

5

Lê Thị Trường

Giang

Nữ

Khoa Khoa học cơ bản

4/6

6

Nguyễn Bá

Anh

Nam

Trung tâm Khảo thí

5/6

7

Lê Thị

Hồng

Nữ

Khoa Khoa học cơ bản

5/6

8

Bùi Thị

Hoài

Nữ

Khoa Khoa học cơ bản

6/6

9

Lê Thị Khánh

Nhung

Nữ

Trung tâm Thông tin - Thư viện

7/6

10

Trần Minh

Hiệp

Nam

Khoa Luật Thương mại

7/6

11

Huỳnh Kim

Phong

Nam

Trung tâm Đào tạo trực tuyến

8/6

12

Lương Công

Nguyên

Nam

Khoa Quản trị

8/6

13

Phạm Tiến

Dũng

Nam

Phòng Ðào tạo

8/6

14

Mai Khắc

Phúc

Nam

Khoa Luật Hình sự

10/6

15

Phan Thị Thành

Dương

Nữ

Khoa Luật Thương mại

10/6

16

Nguyễn Thị

Thúy

Nữ

Khoa Luật Thương mại

10/6

17

Phùng Minh

Thương

Nam

Phòng Quản lý hệ vừa làm vừa học

10/6

18

Lê Minh

Nhựt

Nam

Khoa Luật Quốc tế

11/6

19

Mai Thị

Thủy

Nữ

Khoa Luật Hình sự

12/6

20

Trần Thị

Rồi

Nữ

Khoa Khoa học cơ bản

12/6

21

Nguyễn Thị

Ngọc

Nữ

Khoa Quản trị

13/6

22

Lê Đức

Thọ

Nam

Phòng Quản trị - Thiết bị

14/6

23

Phan Nguyễn Phương

Thảo

Nữ

Khoa Luật Hành chính - Nhà nước

16/6

24

Trần Ngọc

Nữ

Khoa Luật Quốc tế

17/6

25

Đặng Thị Thanh

Phúc

Nữ

Khoa Khoa học cơ bản

17/6

26

Nguyễn Xuân

Quang

Nam

Khoa Luật Dân sự

20/6

27

Nguyễn Phương

Thảo

Nữ

Khoa Luật Dân sự

20/6

28

Vũ Thị Tường

Vân

Nữ

Phòng Công tác Sinh viên

20/6

29

Nguyễn Thị Bích

Ngọc

Nữ

Phòng Đào tạo Sau Đại học

22/6

30

Nguyễn Quốc

Ninh

Nam

Khoa Quản trị

22/6

31

Lê Thị Hồng

Vân

Nữ

Khoa Luật Dân sự

23/6

32

Phạm Thị Thùy

Dung

Nữ

Khoa Ngoại ngữ pháp lý

24/6

33

Châu Minh

Hùng

Nam

Phòng Quản trị - Thiết bị

25/6

34

Nguyễn Thị Ái

Nữ

Phòng Tổ chức - Hành chính

26/6

35

Nguyễn Trung

Dương

Nam

Khoa Luật Thương mại

26/6

36

Phạm Trí

Hùng

Nam

Khoa Luật Thương mại

27/6

37

Lê Thế

Tài

Nam

Phòng Công tác Sinh viên

29/6

38

Trịnh Ngọc

Diệp

Nữ

Phòng Ðào tạo

29/6


--%>
Top