Chúc mừng sinh nhật viên chức, người lao động trong tháng 5/2024

STT

Họ và tên

Giới tính

Đơn vị

Ngày sinh

1

Nguyễn Hoài

Đông

Nam

Khoa Khoa học cơ bản

4/5

2

Phạm Thị Phương

Thảo

Nữ

Khoa Luật Hành chính - Nhà nước

5/5

3

Phạm Thị Ngọc

Thủy

Nữ

Khoa Khoa học cơ bản

6/5

4

Đặng Tất

Dũng

Nam

Khoa Luật Hành chính - Nhà nước

8/5

5

Đỗ Nguyễn Hữu

Tấn

Nam

Khoa Quản trị

9/5

6

Nguyễn Thị Thu

Hiền

Nữ

Khoa Luật Thương mại

10/5

7

Lê Văn

Bích

Nam

Khoa Khoa học cơ bản

10/5

8

Đặng Nguyễn Phương

Uyên

Nữ

Khoa Luật Dân sự

11/5

9

Nguyễn Văn

Đĩnh

Nam

Phòng Quản trị - Thiết bị

12/5

10

Trương Diệu

Thảo

Nữ

Khoa Quản trị

12/5

11

Nguyễn Thị Hồng

Hạnh

Nữ

Khoa Luật Hành chính - Nhà nước

13/5

12

Chung Lê Hồng

Ân

Nữ

Khoa Luật Quốc tế

14/5

13

Nguyễn Minh

Đạt

Nam

Khoa Quản trị

14/5

14

Ngô Huỳnh

Giang

Nữ

Khoa Quản trị

15/5

15

Phan Lê

Chi

Nữ

Khoa Ngoại ngữ pháp lý

15/5

16

Nguyễn Mạnh

Hùng

Nam

Phòng Công tác Sinh viên

16/5

17

Vũ Thanh

An

Nam

Khoa Quản trị

19/5

18

Đặng Kiều Vi

Vi

Nữ

Trung tâm Thông tin - Thư viện

20/5

19

Trần Ngọc Lan

Trang

Nữ

Khoa Luật Hình sự

20/5

20

Lê Thị Ngọc

Nữ

Khoa Luật Quốc tế

20/5

21

Phan Anh

Tuấn

Nam

Phòng Tổ chức - Hành chính

21/5

22

Đỗ Văn

Đại

Nam

Ban Giám hiệu

21/5

23

Lê Thị Thùy

Dương

Nữ

Khoa Luật Hình sự

22/5

24

Huỳnh Thị Hồng

Nhiên

Nữ

Khoa Luật Hành chính - Nhà nước

23/5

25

Trần Thị Chi

Mai

Nữ

Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên

23/5

26

Lê Thị Thúy

Hương

Nữ

Phòng Quản lý NCKH&HTQT

25/5

27

Nguyễn Đình

Tài

Nam

Trung tâm Khảo thí

26/5

28

Lê Thị Ngân

Nữ

Khoa Luật Thương mại

30/5

29

Phạm Văn

Dinh

Nam

Khoa Khoa học cơ bản

30/5


--%>
Top