Chúc mừng sinh nhật viên chức, người lao động trong tháng 6

 

Chúc mừng sinh nhật viên chức, người lao động trong tháng 6

 

 HỌ VÀ TÊN ĐƠN VỊ NGÀY SINH

Lê Thị Kim Cúc

Phòng Quản lý hệ vừa làm vừa học

01/06/1973

Vũ Duy Cương

Trung tâm Đảm bảo chất lượng và Phương pháp giảng dạy

01/06/1976

Trần Thanh Thảo

Khoa Luật Hình sự

01/06/1986

Nguyễn Bá Hoàng

Khoa Quản trị

03/06/1990

Lê Thị Trường Giang

Khoa Khoa học cơ bản

04/06/1994

Nguyễn Bá Anh

Trung tâm Khảo thí

05/06/1967

Lê Thị Hồng

Khoa Khoa học cơ bản

05/06/1979

Bùi Thị Hoài

Khoa Khoa học cơ bản

06/06/1987

Lê Thị Khánh Nhung

Trung tâm Thông tin - Thư viện

07/06/1972

Trần Minh Hiệp

Khoa Luật Thương mại

07/06/1983

Lương Công Nguyên

Khoa Quản trị

08/06/1980

Huỳnh Kim Phong

Trung tâm Đào tạo trực tuyến

08/06/1983

Phạm Tiến Dũng

Phòng Ðào tạo

08/06/1984

Phan Thị Thành Dương

Khoa Luật Thương mại

10/06/1975

Mai Khắc Phúc

Khoa Luật Hình sự

10/06/1976

Nguyễn Thị Thúy

Khoa Luật Thương mại

10/06/1984

Phùng Minh Thương

Phòng Quản lý hệ vừa làm vừa học

10/06/1986

Lê Minh Nhựt

Khoa Luật Quốc tế

11/06/1992

Trần Thị Rồi

Khoa Khoa học cơ bản

12/06/1965

Mai Thị Thủy

Khoa Luật Hình sự

12/06/1985

Nguyễn Thị Ngọc

Khoa Quản trị

13/06/1980

Lê Đức Thọ

Phòng Quản trị - Thiết bị

14/06/1958

Phan Nguyễn Phương Thảo

Khoa Luật Hành chính - Nhà nước

16/06/1986

Đặng Thị Thanh Phúc

Khoa Khoa học cơ bản

17/06/1976

Trần Ngọc Hà

Khoa Luật Quốc tế

17/06/1982

Nguyễn Xuân Quang

Khoa Luật Dân sự

20/06/1970

Nguyễn Phương Thảo

Khoa Luật Dân sự

20/06/1989

Vũ Thị Tường Vân

Phòng Công tác Sinh viên

20/06/1992

Nguyễn Thị Bích Ngọc

Phòng Đào tạo Sau Đại học

22/06/1967

Nguyễn Quốc Ninh

Khoa Quản trị

22/06/1984

Lê Thị Hồng Vân

Khoa Luật Dân sự

23/06/1982

Phạm Thị Thùy Dung

Khoa Ngoại ngữ pháp lý

24/06/1990

Châu Minh Hùng

Phòng Quản trị - Thiết bị

25/06/1973

Nguyễn Trung Dương

Khoa Luật Thương mại

26/06/1992

Nguyễn Thị Ái Lê

Phòng Tổ chức - Hành chính

26/06/1996

Phạm Trí Hùng

Khoa Luật Thương mại

27/06/1970

Lê Thế Tài

Phòng Công tác Sinh viên

29/06/1971

Trịnh Ngọc Diệp

Phòng Ðào tạo

29/06/2000


--%>
Top