Chúc mừng sinh nhật viên chức, người lao động trong tháng 4/2024

DANH SÁCH VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG SINH NHẬT THÁNG 04

STT

Họ và tên

Giới tính

Đơn vị

Ngày sinh

1

Đặng Hoa

Trang

Nữ

Khoa Luật Thương mại

1/4

2

Lê Đình

Lục

Nam

Khoa Khoa học cơ bản

1/4

3

Nguyễn Hoàng Phước

Hạnh

Nữ

Khoa Luật Thương mại

3/4

4

Nguyễn Tấn Hoàng

Hải

Nam

Khoa Luật Dân sự

4/4

5

Nguyễn Xuân Mỹ

Hiền

Nữ

Khoa Luật Quốc tế

4/4

6

Trịnh Quốc

Trung

Nam

Phòng Đào tạo Sau đại học

6/4

7

Trần Thị Ngọc

Nữ

Khoa Luật Quốc tế

7/4

8

Bành Trần Tường

Vân

Nữ

Khoa Quản trị

8/4

9

Lưu Đình

Vinh

Nam

Khoa Khoa học cơ bản

8/4

10

Trần Hoàng Tú

Linh

Nữ

Khoa Luật Thương mại

9/4

11

Trịnh Anh

Nguyên

Nữ

Trung tâm Đào tạo Ngắn hạn

9/4

12

Lê Nguyên

Thanh

Nam

Khoa Luật Hình sự

10/4

13

Nguyễn Thị Phương

Nữ

Khoa Luật Thương mại

10/4

14

Nguyễn Thanh Hoàng

Anh

Nữ

Khoa Quản trị

10/4

15

Lê Thị Hồng

Thảo

Nữ

Trung tâm Đào tạo ngắn hạn

10/4

16

Lê Trần Quốc

Công

Nam

Khoa Luật Quốc tế

11/4

17

Nguyễn Thái

Sơn

Nam

Khoa Ngoại ngữ pháp lý

11/4

18

Đoàn

Khánh

Nam

Phòng Quản trị - Thiết bị

12/4

19

Nguyễn Hải

An

Nữ

Tạp chí Khoa học pháp lý Việt Nam

14/4

20

Trương Tư

Phước

Nam

Trung tâm Đào tạo trực tuyến

14/4

21

Đoàn Công

Yên

Nam

Khoa Luật Dân sự

16/4

22

Huỳnh Mai Thế

Huy

Nam

Phòng Quản trị - Thiết bị

17/4

23

Hoàng Thị Biên

Thùy

Nữ

Khoa Luật Thương mại

17/4

24

Vũ Trọng

Đạt

Nam

Phòng Quản trị - Thiết bị

18/4

25

Trần Quốc

Minh

Nam

Khoa Luật Hình sự

19/4

26

Trần Thùy

Nhung

Nữ

Khoa Quản trị

19/4

27

Vũ Thị Thanh

Vân

Nữ

Khoa Quản trị

19/4

28

Nguyễn Thị

Bích

Nữ

Khoa Luật Dân sự

20/4

29

Phạm Đình

Nghiệm

Nam

Khoa Khoa học cơ bản

20/4

30

Nhữ Thị

Quyên

Nữ

Trung tâm Học liệu

21/4

31

Xa Kiều

Oanh

Nữ

Khoa Luật Dân sự

22/4

32

Vũ Ngọc Mai

Hạnh

Nữ

Phòng Quản lý Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế

22/4

33

Nguyễn Tất

Hào

Nam

Khoa Khoa học cơ bản

22/4

34

Phùng Hồng

Thanh

Nữ

Khoa Luật Quốc tế

24/4

35

Lê Viết

Phụng

Nam

Trung tâm Công nghệ thông tin

24/4

36

Huỳnh Ngọc Thủy

Tiên

Nữ

Trung tâm Đào tạo ngắn hạn

24/4

37

Nguyễn Thành

An

Nam

Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên

24/4

38

Nguyễn Thị Minh

Trâm

Nữ

Khoa Luật Hình sự

25/4

39

Đào Quốc

Hùng

Nam

Trung tâm Công nghệ thông tin

26/4

40

Nguyễn Tú

Anh

Nữ

Phòng Thanh tra

27/4

41

Dũng Thị Mỹ

Thẩm

Nữ

Khoa Luật Hành chính - Nhà nước

28/4

42

Vũ Đức Nghĩa

Hưng

Nam

Trung tâm Quản lý Đào tạo chất lượng cao và Đào tạo quốc tế

28/4

43

Nguyễn Thị Ngọc

Hảo

Nữ

Phòng Quản trị - Thiết bị

29/4

 

--%>
Top