Chúc mừng sinh nhật viên chức, người lao động trong tháng 3/2024

DANH SÁCH VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG SINH NHẬT THÁNG 03

STT

Họ và tên

Giới tính

Đơn vị

Ngày sinh

 

1

Lê Duy

Thường

Nam

Phòng Đào tạo Sau Đại học

1/3

 

2

Võ Thị Kim

Oanh

Nữ

Khoa Luật Hình sự

2/3

 

3

Ngô Gia

Hoàng

Nam

Khoa Luật Thương mại

2/3

 

4

Ngô Nguyễn Thảo

Vy

Nữ

Tạp chí khoa học pháp lý Việt Nam

5/3

 

5

Đinh Hà

Minh

Nữ

Khoa Luật Hình sự

6/3

 

6

Đào Thị

Vui

Nữ

Khoa Luật Quốc tế

8/3

 

7

Nguyễn Thị Hoài

Thu

Nữ

Khoa Luật Thương mại

8/3

 

8

Trần Văn

Thượng

Nam

Khoa Luật Hình sự

9/3

 

9

Vũ Thị Ngọc

Dung

Nữ

Khoa Luật Hành chính - Nhà nước

10/3

 

10

Lê Thị Minh

Ngọc

Nữ

Trung tâm Đào tạo trực tuyến

10/3

 

11

Nguyễn Thị Thu

Thủy

Nữ

Khoa Quản trị

10/3

 

12

Phạm Bửu

Tài

Nam

Trung tâm Công nghệ thông tin

12/3

 

13

Tăng Tự

Cường

Nam

Phòng Quản trị - Thiết bị

13/3

 

14

Vũ Đình

Nam

Trung tâm Tư vấn tuyển sinh

15/3

 

15

Lê Tường

Vy

Nữ

Khoa Luật Hình sự

15/3

 

16

Lê Thị Nam

Giang

Nữ

Trung tâm Sở hữu trí tuệ

15/3

 

17

Nguyễn Văn

Hùng

Nam

Khoa Luật Thương mại

16/3

 

18

Nguyễn Thị Thanh

Thảo

Nữ

Khoa Luật Hình sự

18/3

 

19

Đinh Thị

Chiến

Nữ

Khoa Luật Dân sự

20/3

 

20

Bùi Văn

Biển

Nam

Phòng Quản trị - Thiết bị

20/3

 

21

Phan Lê Hoàng

Toàn

Nam

Trung tâm Khảo thí

20/3

 

22

Lý Ngọc

Toàn

Nam

Khoa Ngoại ngữ pháp lý

20/3

 

23

Phan Phương

Nam

Nam

Khoa Luật Thương mại

21/3

 

24

Nguyễn Thanh

Khương

Nam

Trung tâm Công nghệ thông tin

24/3

 

25

Tăng Thị Bích

Diễm

Nữ

Khoa Luật Thương mại

25/3

 

26

Nguyễn Quốc

Hùng

Nam

Phòng Ðào tạo

25/3

 

27

Nguyễn Thị Hải

Vân

Nữ

Trung tâm Khảo thí

27/3

 

28

Trần Thị

Ánh

Nữ

Trung tâm Học liệu

28/3

 

29

Huỳnh Tiến

Dũng

Nam

Trung tâm Học liệu

29/3

 

30

Phan Thị Phương

Hiền

Nữ

Khoa Luật Hình sự

30/3

 

31

Trần Thị Thuận

Giang

Nữ

Khoa Luật Quốc tế

30/3

 

 

--%>
Top