Chúc mừng sinh nhật viên chức, người lao động trong tháng 12

STT

Họ và tên

Giới tính

Đơn vị

Ngày sinh

1

Nguyễn Phương

Thảo

Nữ

Khoa Luật Hành chính - Nhà nước

1/12

2

Nguyễn Thị Tuyết

Anh

Nữ

Khoa Luật Hình sự

2/12

3

Lương Thị Mỹ

Quỳnh

Nữ

Phòng Quản lý NCKH&HTQT

2/12

4

Nguyễn Thị Phương

Hoa

Nữ

Khoa Luật Hình sự

3/12

5

Lê Thị

Anh

Nữ

Trung tâm sở hữu trí tuệ

5/12

6

Nguyễn Hữu

Túc

Nam

Khoa Khoa học cơ bản

8/12

7

Trần Thăng

Long

Nam

Khoa Ngoại ngữ pháp lý

8/12

8

Trịnh Thị Kim

Loan

Nữ

Khoa Luật Quốc tế

10/12

9

Lê Thị Hoàng

Liên

Nữ

Phòng Tổ chức - Hành chính

10/12

10

Trần Anh

Khoa

Nam

Phòng Tài chính - Kế toán

12/12

11

Nguyễn Hoàng

Phong

Nam

Phòng Tổ chức - Hành chính

12/12

12

Lê Thị Thu

Thảo

Nữ

Khoa Luật Hành chính - Nhà nước

15/12

13

Nguyễn Thị Mai

Phương

Nữ

Khoa Ngoại ngữ pháp lý

15/12

14

Bùi Thị Thanh

Vân

Nữ

Trung tâm Học liệu

16/12

15

Trần Thúy

Hồng

Nữ

Phòng Quản lý NCKH&HTQT

17/12

16

Phạm Thị Hoàng

Thư

Nữ

Trung tâm Tư vấn tuyển sinh

18/12

17

Trần Thị Trúc

Minh

Nữ

Khoa Luật Thương mại

19/12

18

Hồ Hàn

Phong

Nam

Phòng Tổ chức - Hành chính

19/12

19

Mai Quốc Thu

Trang

Nữ

Trung tâm Công nghệ thông tin

19/12

20

Trần Bảo

Ngọc

Nữ

Trung tâm Tư vấn Pháp Luật

21/12

21

Lê Văn

Tranh

Nam

Khoa Luật Thương mại

22/12

22

Võ Trung

Tín

Nam

Khoa Luật Thương mại

22/12

23

Nguyễn Phương

Ân

Nữ

Khoa Luật Dân sự

23/12

24

Nguyễn Lâm

Bình

Nam

Trung tâm Đào tạo Ngắn hạn

24/12

25

Nguyễn Quốc

Vương

Nam

Trung tâm Thông tin - Thư viện

24/12

26

Trần Thị Thùy

Dương

Nữ

Tạp chí khoa học pháp lý Việt Nam

25/12

27

Nguyễn Thị Kim

Anh

Nữ

Khoa Luật Quốc tế

28/12

28

Đặng Văn

Thống

Nam

Trung tâm Học liệu

28/12

29

Phạm Thị

Hiền

Nữ

Khoa Luật Quốc tế

30/12

30

Nguyễn Thị Kim

Duyên

Nữ

Khoa Luật Quốc tế

31/12


--%>
Top