Chúc mừng sinh nhật viên chức, người lao động trong tháng 02/2024

DANH SÁCH VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG SINH NHẬT THÁNG 02

STT

Họ và tên

Giới tính

Đơn vị

1

Phạm Văn

Nam

Khoa Luật Thương mại

2

Hà Thị Thanh

Mai

Nữ

Khoa Quản trị

3

Nguyễn Thanh

Tùng

Nam

Phòng Ðào tạo

4

Nguyễn Quốc

Vinh

Nam

Khoa Khoa học cơ bản

5

Lê Ngọc

Anh

Nữ

Khoa Luật Dân sự

6

Võ Thị Thảo

Nguyên

Nữ

Khoa Quản trị

7

Đặng Thị Thu

Trang

Nữ

Khoa Luật Hành chính - Nhà nước

8

Nguyễn Tuấn

Nam

Khoa Luật Thương mại

9

Nguyễn Thảo Lâm

Viên

Nữ

Khoa Ngoại ngữ pháp lý

10

Nguyễn Thị Hoài

Trâm

Nữ

Khoa Luật Dân sự

11

Đỗ Tuấn

Việt

Nam

Phòng Quản trị - Thiết bị

12

Nguyễn Văn

Tuấn

Nam

Trung tâm Thông tin - Thư viện

13

Nguyễn Thị

Hương

Nữ

Trung tâm Thông tin - Thư viện

14

Lê Thị

Nữ

Khoa Luật Hành chính - Nhà nước

15

Lê Thế

Linh

Nam

Phòng Quản trị - Thiết bị

16

Nguyễn Ngọc Hồng

Phượng

Nữ

Khoa Luật Dân sự

17

Phạm Thị Phương

Anh

Nữ

Khoa Ngoại ngữ pháp lý

18

Lê Minh

Tuấn

Nam

Phòng Quản trị - Thiết bị

19

Phan Thị

Hiếu

Nữ

Văn phòng Đảng ủy

20

Lê Thị Xuân

Thu

Nữ

Khoa Quản trị

21

Lê Thị Phương

Khanh

Nữ

Trung tâm Khảo thí

22

Lê Thị

Gấm

Nữ

Trung tâm Thông tin - Thư viện

23

Lường Minh

Sơn

Nam

Khoa Luật Dân sự

24

Phạm Quang

Nam

Phòng Đào tạo Sau Đại học

25

Ngô Nguyễn

Cảnh

Nam

Trung tâm Thông tin - Thư viện

26

Nguyễn Thị Thùy

Dung

Nữ

Khoa Luật Hình sự

27

Nguyễn Phượng

An

Nữ

Khoa Luật Quốc tế

28

Kiều Anh

Khoa

Nam

Phòng Thanh tra

29

Lê Huỳnh Tấn

Duy

Nam

Khoa Luật Hình sự

30

Hà Thị Thanh

Bình

Nữ

Khoa Luật Thương mại

31

Nguyễn Hoàng Phước

Hiền

Nữ

Khoa Quản trị


--%>
Top