Chúc mừng sinh nhật viên chức, người lao động trong tháng 01/2024

STT

Họ và tên

Giới tính

Đơn vị

Ngày sinh

1

Nguyễn Văn

Tiến

Nam

Khoa Luật Dân sự

1/1

2

Đinh Văn

Đoàn

Nam

Khoa Luật Hình sự

1/1

3

Lê Hoàng

Phong

Nam

Khoa Quản trị

1/1

4

Võ Tấn

Đào

Nam

Khoa Luật Hành chính - Nhà nước

2/1

5

Hà Thị

Hạnh

Nữ

Khoa Luật Quốc tế

5/1

6

Trương Thị Minh

Thùy

Nữ

Khoa Luật Hành chính - Nhà nước

6/1

7

Nguyễn Thị Khánh

Phương

Nữ

Trung tâm Quản lý Đào tạo chất lượng cao và Đào tạo quốc tế

6/1

8

Hoàng Vũ

Cường

Nam

Khoa Luật Dân sự

7/1

9

Nguyễn Thanh

Quyên

Nữ

Khoa Luật Hành chính - Nhà nước

7/1

10

Tăng Xuân

Anh

Nam

Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên

7/1

11

Hồ Nguyễn Tường

Vy

Nữ

Phòng Tổ chức - Hành chính

8/1

12

Nguyễn Thị Thu

Hằng

Nữ

Khoa Luật Hình sự

9/1

13

Lê Trịnh Hà

Phong

Nam

Phòng Thanh tra

10/1

14

Phạm Thị Minh

Hải

Nữ

Khoa Khoa học cơ bản

13/1

15

Phạm Bảo

Chung

Nam

Phòng Quản trị - Thiết bị

14/1

16

Phạm Đăng

Khoa

Nam

Phòng Tài chính - Kế toán

14/1

17

Nguyễn Xuân

Tùng

Nam

Khoa Quản trị

14/1

18

Đỗ Thị Mai

Hạnh

Nữ

Trung tâm Quản lý Đào tạo chất lượng cao và Đào tạo quốc tế

14/1

19

Vũ Thị

Quyên

Nữ

Khoa Luật Hình sự

15/1

20

Nguyễn Huỳnh Bảo

Khánh

Nữ

Khoa Luật Hình sự

17/1

21

Phan Nguyễn Bảo

Ngọc

Nữ

Khoa Luật Dân sự

18/1

22

Lý Thành

Nhân

Nam

Khoa Luật Thương mại

19/1

23

Ngô Kim Hoàng

Nguyên

Nam

Trung tâm Thông tin - Thư viện

20/1

24

Nguyễn Thị Thu

Thảo

Nữ

Khoa Luật Quốc tế

20/1

25

Nguyễn Mai

Anh

Nữ

Khoa Luật Hành chính - Nhà nước

21/1

26

Nguyễn Hà Mỹ

Linh

Nữ

Trung tâm Thông tin - Thư viện

21/1

27

Nguyễn Thị Ngọc

Mai

Nữ

Khoa Luật Hành chính - Nhà nước

23/1

28

Mai Thị

Lâm

Nữ

Khoa Luật Hành chính - Nhà nước

23/1

29

Lê Nhật

Hồng

Nữ

Khoa Luật Dân sự

24/1

30

Trần Hoàng

Nga

Nữ

Khoa Luật Thương mại

24/1

31

Nguyễn Cảnh

Toàn

Nam

Trung tâm Quản lý Đào tạo chất lượng cao và Đào tạo quốc tế

24/1

32

Huỳnh Tấn

Châu

Nam

Phòng Quản trị - Thiết bị

26/1

33

Huỳnh Thúc

Báu

Nam

Phòng Quản trị - Thiết bị

28/1

34

Đặng Thanh

Hoa

Nữ

Khoa Luật Dân sự

30/1


--%>
Top