Trường Đại học Luật TP.HCM sẽ tổ chức Hội thảo quốc tế “Tư pháp hình sự đối với người chưa thành niên”

Với mong muốn mang đến một diễn đàn nhằm trao đổi quan điểm và chia sẻ kinh nghiệm, Trường Đại học Luật TP.HCM sẽ tổ chức Hội thảo Quốc tế “Tư pháp hình sự đối với người chưa thành niên” vào ngày 13/10 sắp tới theo hình thức trực tuyến.

Hội thảo được tổ chức nhằm xác định những nguyên nhân cốt lõi dẫn đến sự hoạt động chưa hiệu quả của hệ thống tư pháp hình sự Việt Nam đối với người chưa thành niên; đề xuất các giải pháp cải cách pháp luật và thực hiện pháp luật, chủ yếu trên cơ sở so sánh với các quy tắc, tiêu chuẩn quốc tế về tư pháp đối với người chưa thành niên.

Các quy tắc, tiêu chuẩn của LHQ về tư pháp đối với người chưa thành niên cũng như quy định pháp luật và thực tiễn thực hiện của một số quốc gia khác như Mỹ, Canada, Ấn Độ,… sẽ được giới thiệu tại Hội thảo. Đồng thời, các cách thức tiếp cận mới và thực tiễn áp dụng hiệu quả trong việc xử lý người phạm tội, đối xử với bị hại và người làm chứng là người chưa thành niên cũng sẽ được tìm hiểu thông qua Hội thảo.

Bên cạnh các quy định cũng như thực tiễn pháp luật quốc tế, Hội thảo sẽ đi vào trình bày và đánh giá hệ thống tư pháp hình sự đối với người chưa thành niên của Việt Nam. Thông qua đó, đưa ra kiến nghị cải cách pháp luật và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống tư pháp hình sự Việt Nam đối với người chưa thành niên và thu hút sự quan tâm của các cơ quan Nhà nước, tổ chức và cá nhân đến tư pháp hình sự đối với người chưa thành niên

Các chủ đề chính của Hội thảo bao gồm: Xử lý chuyển hướng và các chương trình tư pháp phục hồi; Bảo đảm việc xét xử công bằng đối với những vụ án hình sự có liên quan đến người chưa thành niên; Vấn đề tước tự do của người chưa thành niên bị buộc tội; các biện pháp xử lý người chưa thành niên phạm tội; Tổ chức hệ thống tư pháp hình sự đối với người chưa thành niên.

Thông tin chi tiết về Hội thảo:

 • Thời gian: ngày 13 tháng 10 năm 2021 (sáng: 9:00 - 12:00; chiều: 13:00 - 16:00 (GMT + 7))
 • Hình thức: trực tuyến (đăng ký theo link hoặc quét mã QR bên dưới).

Đăng ký tham gia hội thảo tại: https://zoom.us/webinar/register/3016321446206/WN_bjK-m6oKQSKT4qUhLRIgqw

-----------------------------

Conference Introduction

The international conference “Juvenile Criminal Justice” will encourage collaboration and exchange of knowledge and experience among scholars, legal practitioners and participants. The ultimate goal is to identify root causes of the ineffectiveness of Vietnamese juvenile criminal justice system and provide a set of recommendations for legal reform and enforcement mainly based on the comparison with international norms and standards on juvenile justice.

Objectives

 • Create a forum for the exchange of ideas and experiences on issues related to juvenile criminal justice
 • Introduce the UN norms and standards on juvenile justice
 • Introduce and analyse the law and practice of other jurisdictions e.g. the US, Canada, India etc.
 • Explore new approaches for, and promising practices in, dealing with juvenile offenders and treatment of juvenile victims and witnesses
 • Present and examine the Vietnamese juvenile criminal justice system
 • Offer suggestions for legal reform and enhancement of the operation of Vietnamese juvenile criminal justice system
 • Draw the attention of responsible Vietnamese agencies, organizations and individuals to juvenile criminal justice

Themes

 • Diversion and restorative justice programmes
 • Quarantees for a fair trial of criminal cases involving juveniles
 • Deprivation of liberty
 • Measures applicable to juvenile offenders
 • Organization of juvenile criminal justice system

Time

 • 06 October 2021 (9:00 - 12:00; 13:00 - 16:00 (GMT + 7))
 • Zoom Webinar (registration required)

Organizing board: Assoc. Prof. Tran Hoang Hai (chair)
Scientific board: Assoc
. Prof. Nguyen Thi Phuong Hoa (chair)

Nội dung: BTC Hội thảo, Lệ Cầm

Hình ảnh: Thảo Uyên

Ban Truyền thông Ulaw

--%>

Top