Thông báo xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2023

 

Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2023.

Vui lòng xem chi tiết tại đây.

--%>
Top