Thông báo kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư năm 2023 tại Trường Đại học Luật TP. HCM

 

Ngày 12/7/2023, Hội đồng Giáo sư cơ sở tại Trường Đại học Luật TP. HCM đã tổ chức xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư cho 01 ứng viên là Tiến sĩ Lưu Quốc Thái - Giảng viên Khoa Luật Thương mại Trường Đại học Luật TP. HCM.

Theo đó, Hội đồng Giáo sư cơ sở thông báo kết quả xét công nhận như sau:

Thong bao ket qua xet cong nhan dat tieu chuan chuc danh Pho Giao su.pdf

Nay Hội đồng Giáo sư cơ sở tại Trường Đại học Luật TP. HCM thông tin đến ứng viên và công bố công khai.

Sau 15 ngày kể từ ngày công khai, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TP. HCM sẽ báo cáo kết quả xét lên Hội đồng Giáo sư Nhà nước để thực hiện các thủ tục tiếp theo./.

 

 

--%>
Top