Thông tin giới thiệu Hội thảo “Chuyển đổi số trong quản lý và đào tạo tại Trường Đại học Luật TP. HCM”

Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” đã xác định giáo dục là một trong những lĩnh vực ưu tiên chuyển đổi số, trong đó nhấn mạnh đến việc “Phát triển nền tảng hỗ trợ dạy và học từ xa, ứng dụng triệt để công nghệ số trong công tác quản lý, giảng dạy và học tập”.

Đồng thời, Quyết định số 1156/QĐ-TTg ngày 30/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tổng thể Tiếp tục xây dựng Trường Đại học Luật Hà Nội và Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh thành các trường trọng điểm đào tạo cán bộ về pháp luật cũng đặt ra mục tiêu “Đổi mới cách dạy, cách học, quản trị và quản lý dựa trên công nghệ số”.

Trên cơ sở đó, nhằm tạo diễn đàn để các nhà quản lý, nhà khoa học, giảng viên, học viên, sinh viên và các chuyên gia trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp về ứng dụng công nghệ số trong công tác quản lý, giảng dạy và học tập, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo với chủ đề “Chuyển đổi số trong quản lý và đào tạo tại Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh”.

Thông tin cụ thể về Hội thảo như sau:

- Thời gian tổ chức: Bắt đầu từ 8h00 sáng, thứ, ngày 27 tháng 3 năm 2024.

- Địa điểm: Hội trường A1002, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, số 02 Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh.

Thành phần tham dự Hội thảo:

- Đại diện Viện Phát triển Kinh tế số Việt Nam;

- Đại diện Công ty TNHH Phần mềm và Tư vấn Kim Tự Tháp (PSC); Công ty Cổ phần Công nghệ LogicBUY; Sao Mai Education Group;…

- Đại diện Trung tâm VNPT-IT2; Trung tâm Công nghệ Giáo dục Pháp ngữ (CNF) tại TP. HCM, Tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF);

- Các nhà nghiên cứu, chuyên gia đến từ các trường Đại học, cơ quan, đơn vị…

- Lãnh đạo các Khoa, Phòng, Trung tâm thuộc và trực thuộc Trường;

- Trưởng/Phó trưởng Bộ môn thuộc Khoa và giảng viên các Khoa thuộc trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh;

- Nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên có quan tâm.

Ban Tổ chức trân trọng kính mời!

--%>
Top