Mời tham gia Hội thảo “Bảo vệ dữ liệu cá nhân trong môi trường số – Nghiên cứu so sánh pháp luật Việt Nam và Thái Lan”

Ngày 17/04/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Nghị định đã cho thấy sự quan tâm của Nhà nước đối với vấn đề về bảo vệ dữ liệu cá nhân trong bối cảnh phát triển khoa học công nghệ. Hơn nữa, dữ liệu cá nhân là một chủ đề đặc biệt vì liên quan đến mỗi cá nhân trong xã hội nên nhận được sự quan tâm đặc biệt bởi mọi chủ thể. Hơn thế nữa, trong bối cảnh của công nghệ số, việc trao đổi dữ liệu xuyên biên giới cũng trở lên dễ dàng hơn bao giờ hết. Khi đó, vấn đề bảo vệ dữ liệu cá nhân càng trở lên phức tạp và cần có sự hợp tác của các quốc gia trên thế giới. Trong bối cảnh này, Khoa Luật Quốc tế, Trường ĐH Luật Tp. HCM kết hợp với Đại học Chiangmai – Thái Lan tổ chức hội thảo về chủ đề:Bảo vệ dữ liệu cá nhân trong môi trường số – Nghiên cứu so sánh pháp luật Việt Nam và Thái Lan. Thời gian tổ chức hội thảo dự kiến diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày 15/6/2024-30/6/2024. Địa điểm dự kiến tổ chức Hội thảo: Phòng A 905, cơ sở Nguyễn Tất Thành, Trường ĐH Luật Tp. HCM.

Nội dung hội thảo sẽ tập trung thảo luận về các vấn đề liên quan đến:

  • Xác định phạm vi dữ liệu cá nhân được bảo vệ (Determination of protected personal data);
  • Cơ chế bảo vệ dữ liệu cá nhân trong nước (national mechanism of personal data protection);
  • Hợp tác quốc tế trong việc bảo vệ dữ liệu cá nhân (international cooperation in personal data protection);
  • Thuận lợi và khó khăn trong quá trình áp dụng Nghị định số 13/2023/NĐ-CP (conveniences and inconveniences in application of Decree No. 13/2023/NĐ-CP)...

Các nhà khoa học, nhà quản lý, thầy cô giáo và chuyên gia trong và ngoài trường quan tâm có thể gửi bài viết về cho ban tổ chức qua email: nxmhien@hcmulaw.edu.vn

--%>
Top