Khoa Luật Thương mại tổ chức hội thảo khoa học cấp khoa với chủ đề “Hoàn thiện pháp luật về kinh tế tập thể"

Nhằm mục đích hoàn thiện và nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế tập thể nói chung và hợp tác xã nói riêng, vào ngày 23/12/2022, tại Hội trường A.905, cơ sở Nguyễn Tất Thành đã diễn ra hội thảo cấp khoa với chủ đề “Hoàn thiện pháp luật về kinh tế tập thể".

Về phía trường Đại học Luật TP.HCM, tham dự Hội thảo có PGS.TS. Hà Thị Thanh Bình – Trưởng khoa Luật Thương mại, TS. Phan Phương Nam - Phó trưởng khoa Luật Thương mại, TS. Nguyễn Thị Thư - Trưởng Bộ môn Luật Thương mại, PGS.TS. Nguyễn Văn Vân – Giảng viên khoa Luật Thương mại, PGS.TS. Phan Huy Hồng – Giảng viên khoa Luật Thương mại cùng giảng viên các khoa và các bạn sinh viên có quan tâm.

Hội thảo còn có sự tham gia của các nhà nghiên cứu, chuyên gia, luật sư, giảng viên: Luật sư Nguyễn Ngọc Phú - CEO Hãng luật NPLaw, Luật sư Nguyễn Cảnh Trường - Công ty Luật Hatt, Luật sư Nguyễn Hữu Hạnh - Đoàn Luật sư Bà Rịa Vũng Tàu, ThS. Hồ Thị Thanh Trúc - Giảng viên Khoa Kinh tế - Luật, Đại học Tài chính – Marketing, ThS. Nguyễn Thị Hương Thảo - Giảng viên Khoa Kinh tế - Luật, Đại học Tài chính – Marketing…

Hội thảo cấp khoa với chủ đề “Hoàn thiện pháp luật về kinh tế tập thể" có sự tham dự của nhiều chuyên gia, nhà nghiên cứu, giảng viên đến từ nhiều cơ sở đào tạo luật

Phát biểu khai mạc hội thảo, PGS.TS. Hà Thị Thanh Bình - Trưởng khoa Luật Thương mại, trường Đại học Luật TP.HCM nhấn mạnh tầm quan trọng của kinh tế tập thể trong nền kinh tế của nước ta hiện nay. Với tính chất của một hình thức kinh tế hợp tác, kinh tế tập thể đã và đang góp phần hạn chế bóc lột thặng dư sức lao động, nâng cao đời sống của nhân dân và công bằng xã hội trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Những trao đổi và các kiến nghị được trình bày tại Hội thảo sẽ góp phần hoàn thiện dự thảo sửa đổi Luật Hợp tác xã 2012 phù hợp với thực trạng của hình thức tổ chức kinh tế này ở Việt Nam hiện nay.

PGS. TS. Hà Thị Thanh Bình - Trưởng khoa Luật Thương mại trường Đại học Luật TP.HCM  phát biểu khai mạc buổi hội thảo

Với tham luận “Hoàn thiện quy định về bản chất hợp tác xã và thành viên hợp tác xã và phát triển thành viên Hợp tác xã”, ThS. Nguyễn Tuấn Vũ – Giảng viên khoa Luật Thương mại đã làm rõ bản chất lý luận của hợp tác xã, là mô hình đại diện cho kinh tế tập thể; ra đời nhằm hướng tới mục tiêu hợp tác, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động kinh doanh và mang lại lợi ích chung cho các thành viên. Thông qua việc trình bày cơ sở lý luận và những bất cập hiện nay, ThS. Vũ đã đưa ra một số nhận xét và kiến nghị hoàn thiện Dự thảo Luật như: cần làm rõ mục đích của hợp tác xã; tập trung vào việc hoàn thiện các quy định về cơ chế thực thi và bảo vệ quyền cho thành viên hợp tác xã; đề xuất cho phép chuyển đổi hợp tác xã thành doanh nghiệp; bổ sung thêm các quy định về thành viên liên kết có góp vốn.

ThS. Nguyễn Tuấn Vũ – Giảng viên khoa Luật Thương mại, trường Đại học Luật TP.HCM đề xuất cho phép chuyển đổi hợp tác xã thành doanh nghiệp

Luật sư Nguyễn Cảnh Trường - Công ty Luật Hatt cũng đồng tình với ý kiến về việc cần tạo một hành lang pháp lý phù hợp cho hợp tác xã; tuy nhiên, việc chuyển đổi mô hình hợp tác xã thành doanh nghiệp phải có những quy định cụ thể, rõ ràng nhằm tránh tình trạng chuyển đổi tràn lan và không hiệu quả. Bên cạnh đó, Luật sư Trường nêu ra một số vấn đề cần giải quyết về quy trình chuyển đổi mô hình hợp tác thành doanh nghiệp cũng như những mặt hạn chế về việc chuyển đổi mô hình nêu trên.

Luật sư Nguyễn Cảnh Trường - Công ty Luật Hatt nêu quan điểm về việc chuyển đổi mô hình hợp tác xã thành doanh nghiệp

Với tham luận “Quy định về góp vốn thành lập Hợp tác xã - Kiến nghị hoàn thiện Dự thảo Luật các tổ chức kinh tế hợp tác”, ThS. Đặng Hoa Trang – Giảng viên khoa Luật Thương mại, trường Đại học Luật TP.HCM tập trung làm rõ vấn đề góp vốn thành lập hợp tác xã - một trong những nội dung dự kiến sẽ có nhiều thay đổi và cải cách trong Luật Các tổ chức kinh tế hợp tác. Trên cơ sở đó, ThS. Trang đề xuất một số kiến nghị hoàn thiện quy định của Dự thảo, như cần xác định lại khái niệm hợp tác xã theo tiêu chuẩn của Liên minh hợp tác xã quốc tế (ICA), xác định lại đối tượng có quyền góp vốn thành lập hợp tác xã và điều kiện thành lập hợp tác xã theo nguyên tắc “Voluntary  and Open Membership", hoàn thiện thêm các quy định về góp vốn để thành lập hợp tác xã.

ThS. Đặng Hoa Trang Giảng viên khoa Luật Thương mại, trường Đại học Luật TP.HCM kiến nghị cần làm rõ về khái niệm của hợp tác xã theo tiêu chuẩn của Liên minh hợp tác xã quốc tế (ICA)

Bàn về “Tài sản chung không chia trong hợp tác xã”, ThS Nguyễn Thị Phương Hà – Giảng viên khoa Luật Thương mại, trường Đại học Luật TP.HCM cho rằng tài sản chung không chia là một đặc trưng quan trọng giúp cho sự phát triển ổn định và bền vững của hợp tác xã. Theo ThS. Hà, các quy định của Luật Hợp tác xã 2012 hiện nay đã bộc lộ nhiều hạn chế liên quan đến vấn đề tài chính của hợp tác xã, trong đó có quy định về tài sản chung không chia.

ThS. Nguyễn Thị Phương Hà  – Giảng viên khoa Luật Thương mại, trường Đại học Luật TP.HCM đưa ra kiến nghị nhằm hoàn thiện các quy định về tài sản chung không chia trong mô hình kinh tế hợp tác

Với tham luận “Quản trị nội bộ trong tổ chức kinh tế hợp tác có tư cách pháp nhân của dự thảo luật các tổ chức kinh tế hợp tác”, ThS. Từ Thanh Thảo – Giảng viên khoa Luật Thương mại, trường Đại học Luật TP.HCM đã đề cập đến các nội dung như vấn đề đối tượng tham gia thành viên sáng lập Hợp tác xã; kết nạp mới thành viên; về thủ tục đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký tổ chức kinh tế hợp tác; về vấn đề định giá tài sản góp vốn; vấn đề chuyển nhượng vốn góp của thành viên trong tổ chức kinh tế hợp tác có tư cách pháp nhân…

ThS. Từ Thanh Thảo – Giảng viên khoa Luật Thương mại, trường Đại học Luật TP.HCM trình bày tham luận liên quan đến tổ chức kinh tế hợp tác có tư cách pháp nhân

Thông qua tham luận “Doanh nghiệp xã hội dưới hình thức hợp tác xã theo Pháp luật của Ý và Hàn Quốc - Những gợi mở cho Việt Nam", ThS. Lê Nhật Bảo – Giảng viên khoa Luật Thương mại, trường Đại học Luật TP.HCM đã chỉ ra những điểm tương đồng trong quy định về doanh nghiệp xã hội tại Ý và Hàn Quốc và mô hình hợp tác xã tại Việt Nam.  Dựa vào kinh nghiệm lập pháp của các quốc gia này về hợp tác xã và liên hệ với thực tiễn pháp luật doanh nghiệp xã hội tại Việt Nam hiện nay, ThS. Bảo đã đưa ra một số đề xuất mang tính gợi mở cho Dự thảo Luật Các tổ chức kinh tế hợp tác.

ThS. Lê Nhật Bảo – Giảng viên khoa Luật Thương mại, trường Đại học Luật TP.HCM đưa ra nhiều gợi mở dựa trên những phân tích về doanh nghiệp xã hội dưới hình thức hợp tác xã theo pháp luật của Ý và Hàn Quốc

Phát biểu bế mạc, PGS. TS. Hà Thị Thanh Bình đánh giá cao những trao đổi hết sức cởi mở và thẳng thắn tại Hội thảo. Những nội dung được thảo luận và thống nhất tại Hội thảo sẽ được tổng hợp và gửi đến các cơ quan chức năng, nhằm đóng góp cho quá trình lấy ý kiến hoàn thiện Dự thảo Luật Các tổ chức kinh tế hợp tác.

Giảng viên Khoa Luật Thương mại cùng các khách mời cùng chụp ảnh lưu niệm

Nội dung: Đình Quý

Hình ảnh: Khánh Linh

Ban Truyền thông Ulaw

 

--%>
Top