Khoa Luật Thương mại tổ chức Hội thảo khoa học cấp khoa chủ đề “Luật Kinh doanh bất động sản 2023, Luật Nhà ở 2023 và những tác động đến thị trường bất động sản”

Vào sáng ngày 10/7/2024, nhằm mục đích nghiên cứu chuyên sâu nội dung cũng như dự báo, đánh giá những tác động lên thị trường bất động sản của Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023 và Luật Nhà ở năm 2023, Khoa Luật Thương mại đã tổ chức Hội thảo “Luật Kinh doanh bất động sản 2023, Luật Nhà ở 2023 và những tác động đến thị trường bất động sản” tại hội trường C.302, cơ sở Nguyễn Tất Thành.

Về phía Nhà trường, buổi Hội thảo có sự tham dự của PGS. TS. Hà Thị Thanh Bình - Trưởng Khoa Luật Thương mại; TS. Phan Phương Nam - Phó Trưởng Khoa Luật Thương mại; PGS. TS. Nguyễn Văn Vân - Nguyên Trưởng Khoa Luật Thương Mại; TS. Phạm Văn Võ - Nguyên Phó Trưởng  Khoa Luật Thương Mại; TS. Võ Trung Tín - Trưởng Bộ môn Luật Đất đai - Môi trường, Khoa Luật Thương mại; TS. Nguyễn Thị Thư - Trưởng Bộ môn Luật Thương Mại, Khoa Luật Thương Mại; cùng với các thầy cô là giảng viên Khoa Luật Thương mại, giảng viên các khoa, các nghiên cứu sinh, học viên cao học Luật Kinh tế và sinh viên Trường Đại học Luật TP.HCM.

Về phía khách mời, buổi Hội thảo có sự tham dự của TS.CCV. Ninh Thị Hiền - Trưởng Văn phòng công chứng Ninh Thị Hiền; ThS. Nguyễn Ngọc Biện Thùy Hương - Khoa Luật, Trường Đại học Văn Lang; ThS. Nguyễn Xuân Thông - Trưởng phòng Quản lý dự án kiêm Trợ lý Tổng giám đốc CTCP Uniland; Luật sư Thân Trọng Lý - LS thành viên DIMAC LAW FIRM; Luật Sư Nguyễn Tri Thắng - LS Điều hành Công ty Luật TNHH Nam Hà và Cộng sự; Luật Sư Phạm Đình Bắc - Công ty Luật TNHH Nam Bắc Sài Gòn; Luật Sư Trần Minh Cường - Luật sư điều hành Công ty Luật TNHH TMC LAWYERS, Luật sư Trần Thanh Nhàn - Công ty Luật TNHH YKVN; Ông Ngô Vũ Đình Phúc - Trưởng phòng Phát triển Thị trường CTCP Xây dựng Central; Bà Nguyễn Ngọc Anh - Phòng pháp chế - Tập Đoàn Coteccons; cùng các đại biểu đến từ các công ty Luật, văn phòng luật sư, các trường đại học như Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM, Trường ĐH Bình Dương, Học viện Hàng không Việt Nam, các ngân hàng, văn phòng công chứng, các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, tư vấn, xây dựng và các đơn vị báo đài.

Hội thảo khoa học được tổ chức tại hội trường C.302, cơ sở Nguyễn Tất Thành

Hội thảo nhận được sự quan tâm đông đảo từ các chuyên gia, giảng viên

Phát biểu khai mạc Hội thảo, PGS.TS. Hà Thị Thanh Bình - Trưởng Khoa Luật Thương mại nhấn mạnh ảnh hưởng quan trọng của Luật Kinh doanh bất động sản 2023 và Luật Nhà ở 2023 đến sự phát triển của thị trường bất động sản. Vì vậy, việc tạo diễn đàn cho các nhà khoa học, các nhà quản lý, các chuyên gia trao đổi, phân tích, bình luận chuyên sâu về hai đạo luật này, giúp hiểu đúng và đủ các quy định cũng như có thêm những đóng góp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền là vô cùng cấp bách, cần thiết. Ban tổ chức Hội thảo bày tỏ sự vui mừng đến sự quan tâm, đăng ký viết bài của các tác giả về chủ đề này và ghi nhận 18 bài viết của các tác giả trong và ngoài Trường Đại học Luật TP.HCM.

PGS.TS. Hà Thị Thanh Bình - Trưởng Khoa Luật Thương mại phát biểu khai mạc Hội thảo

Hội thảo hôm nay được chia thành 02 phiên, với 07 tham luận được trình bày. Phiên thứ nhất về chủ đề “Kinh doanh hàng hóa bất động sản” bao gồm các tham luận sau:

- “Trách nhiệm công khai thông tin của chủ đầu tư dự án kinh doanh bất động sản theo Luật Kinh doanh bất động sản 2023” - ThS. Hoàng Thị Biên Thùy - GV Khoa Luật Thương mại, sinh viên Nguyễn Phúc Huy - Sinh viên lớp CLC45C;

- “Kinh doanh công trình xây dựng có sẵn theo Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023” - TS.CCV. Ninh Thị Hiền - Trưởng Văn phòng công chứng Ninh Thị Hiền;

- “Điều kiện kinh doanh nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai trong Luật Kinh doanh bất động sản 2023 và Luật Nhà ở 2023” - PGS.TS. Lưu Quốc Thái - GV Khoa Luật Thương mại;

- “Kinh doanh quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật theo Luật Kinh doanh bất động sản 2023” - ThS. Phạm Thị Minh Trang - GV Khoa Luật Thương mại.

Ở phiên thứ nhất của Hội thảo, các bài tham luận đã chú trọng phân tích, đánh giá các quy định của Luật mới trên cơ sở so sánh với quy định của pháp luật hiện hành nhằm dự báo các tác động trong việc tiếp cận bất động sản của các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp. Qua đó, các tác giả đã đề xuất những kiến nghị trong xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành và hoàn thiện pháp luật trong tương lai. Nhìn chung, pháp luật đã cụ thể hóa những định hướng nhằm đảm bảo minh bạch thị trường bất động sản thông qua rất nhiều quy định liên quan đến trách nhiệm của chủ đầu tư dự án, sản phẩm bất động sản được phép đưa vào kinh doanh cũng như các điều kiện để kinh doanh; quy định cụ thể nội dung nhằm đảm bảo quyền và lợi ích của đối tượng khách hàng trong thị trường bất động sản.

Thành phần Ban chủ tọa tại phiên thứ nhất của Hội thảo

ThS. Hoàng Thị Biên Thùy - GV Khoa Luật Thương mại đại diện nhóm tác giả trình bày tham luận về “Trách nhiệm công khai thông tin của chủ đầu tư dự án kinh doanh bất động sản theo Luật Kinh doanh bất động sản 2023”

TS.CCV. Ninh Thị Hiền - Trưởng Văn phòng công chứng Ninh Thị Hiền trình bày tham luận về “Kinh doanh công trình xây dựng có sẵn theo Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023”

PGS.TS. Lưu Quốc Thái - GV Khoa Luật Thương mại trình bày tham luận về “Điều kiện kinh doanh nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lại trong Luật Kinh doanh bất động sản 2023 và Luật Nhà ở 2023”

ThS. Phạm Thị Minh Trang - GV Khoa Luật Thương mại trình bày tham luận về “Kinh doanh quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật theo Luật Kinh doanh bất động sản 2023”

Phiên thứ hai về chủ đề “Các vấn đề có liên quan đến kinh doanh bất động sản” bao gồm các tham luận sau:

- “Một số điểm mới của Luật Kinh doanh bất động sản 2023 về chuyển nhượng dự án bất động sản” - ThS. Nguyễn Ngọc Biện Thùy Hương - GV Khoa Luật, Trường Đại học Văn Lang và ThS. Nguyễn Xuân Thông - Trưởng phòng Quản lý dự án kiêm Trợ lý Tổng giám đốc CTCP Uniland;

- “Những điểm mới của Luật Nhà ở 2023 về quản lý, sử dụng nhà chung cư và một số vấn đề đặt ra khi thi hành” - ThS. Ngô Gia Hoàng - GV Khoa Luật Thương mại.

Ở phiên thứ hai, Hội thảo tập trung phân tích những điểm mới của Luật Kinh doanh bất động sản 2023 về điều kiện, thẩm quyền, thủ tục chuyển nhượng dự án bất động sản cũng như những điểm trong các quy định về quản lý, sử dụng nhà chung cư của Luật Nhà ở 2023. Từ đó, các bài tham luận đã nêu lên những vấn đề còn tồn đọng trong thực tiễn, mang tính gợi mở, cần thiết phải có văn bản hướng dẫn thi hành trong thời gian tới.

Thành phần Ban chủ tọa tại phiên thứ hai của Hội thảo

ThS. Nguyễn Ngọc Biện Thùy Hương - GV Khoa Luật Trường Đại học Văn Lang đại diện nhóm tác giả trình bày tham luận về “Một số điểm mới của Luật Kinh doanh bất động sản 2023 về chuyển nhượng dự án bất động sản”

ThS. Ngô Gia Hoàng - GV Khoa Luật Thương mại trình bày tham luận về “Những điểm mới của Luật Nhà ở 2023 về quản lý, sử dụng nhà chung cư và một số vấn đề đặt ra khi thi hành”

Các chuyên gia thảo luận sôi nổi tại Hội thảo

Các chuyên gia thảo luận sôi nổi tại Hội thảo

Sau quá trình thảo luận tích cực, Hội thảo đã ghi nhận nhiều kết quả có tính đóng góp và thiết thực nhằm hoàn thiện khung pháp lý, nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật trong thực tiễn tại Việt Nam. Nhìn chung, những quy định mới có nhiều tiến bộ, về cơ bản phù hợp với thị trường bất động sản tại Việt Nam và bảo vệ tốt những quyền lợi hợp pháp của người mua bất động sản thông qua việc áp dụng các quy chế chặt chẽ cho người kinh doanh bất động sản.

Ban tổ chức gửi thư cảm ơn đến các tác giả đã tham gia viết bài nghiên cứu

Hội thảo đã ghi nhận nhiều kết quả có tính đóng góp và thiết thực nhằm hoàn thiện khung pháp lý, nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật trong thực tiễn tại Việt Nam

Nội dung: Yến Nhi
Hình ảnh: Mai Hương
Ban Truyền thông Ulaw

--%>
Top