Khoa Luật Hành chính - Nhà nước Trường Đại học Luật TP.HCM tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Hình thức chính thể của Nhà nước Việt Nam qua các bản Hiến pháp”

Sáng ngày 15/3/2024, Khoa Luật Hành chính - Nhà nước Trường Đại học Luật TP.HCM đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Hình thức chính thể của Nhà nước Việt Nam qua các bản Hiến pháp” tại phòng họp A905, cơ sở Nguyễn Tất Thành.

Buổi Hội thảo do TS. Nguyễn Mạnh Hùng - Trưởng khoa Luật Hành chính - Nhà nước, TS. Nguyễn Thị Ngọc Mai - Trưởng Bộ môn Lý luận Nhà nước và Pháp luật và TS. Dương Hồng Thị Phi Phi - Trưởng Bộ môn Lịch sử Nhà nước và Pháp luật đồng chủ trì cùng sự tham gia của đông đảo của các giảng viên khoa Luật Hành chính - Nhà nước.

Hội thảo được tổ chức nhằm mục đích chia sẻ kiến thức xoay quanh vấn đề “Hình thức chính thể của Nhà nước Việt Nam qua các bản Hiến pháp”

Phát biểu khai mạc buổi làm việc, TS. Nguyễn Mạnh Hùng - Trưởng khoa Luật Hành chính - Nhà nước đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tạo ra một diễn đàn để nghiên cứu chuyên sâu những vấn đề liên quan đến hình thức chính thể nhà nước. Bên cạnh đó, thông qua những bài tham luận được trình bày và thảo luận tại Hội thảo, TS. Nguyễn Mạnh Hùng mong muốn những góc nhìn cũng như cách tiếp cận vấn đề mới mẻ sẽ được khai mở và tạo tiền đề cho những nghiên cứu sau này.

Ban Chủ tọa hội thảo cấp Khoa “Hình thức chính thể của nhà nước Việt Nam qua các bản Hiến pháp”

Tiếp nối buổi Hội thảo, các tác giả đã lần lượt trình bày bài tham luận của mình. Phiên làm việc bao gồm 04 bài tham luận:

- Tham luận “Các hình thức chính thể trên thế giới và liên hệ với hình thức chính thể của nhà nước Việt Nam” - TS. Nguyễn Thị Ngọc Mai;

- Tham luận “Nhận diện hình thức chính thể trong Hiến pháp năm 1946 - so sánh với các bản Hiến pháp đương thời” - ThS. Vũ Lê Hải Giang;

- Tham luận “Hình thức chính thể nhà nước theo quy định của Hiến pháp năm 1959 và Hiến pháp 1980” - ThS. Phan Nguyễn Phương Thảo;

- Tham luận “Hình thức chính thể nhà nước qua các bản Hiến pháp Việt Nam” - ThS. Trần Thị Thu Hà.

TS. Nguyễn Thị Ngọc Mai trình bày về tham luận “Các hình thức chính thể trên thế giới và liên hệ với hình thức chính thể của nhà nước Việt Nam”

ThS. Vũ Lê Hải Giang với tham luận “Nhận diện hình thức chính thể trong Hiến pháp năm 1946 - so sánh với các bản Hiến pháp đương thời”

ThS. Phan Nguyễn Phương Thảo với tham luận “Hình thức chính thể nhà nước theo quy định của Hiến pháp năm 1959 và Hiến pháp 1980”

ThS. Trần Thị Thu Hà trình bày và nêu bật những tư tưởng cốt lõi trong nội dung chính của tham luận “Hình thức chính thể nhà nước qua các bản Hiến pháp Việt Nam”

Người tham dự hội thảo tích cực nghiên cứu các tham luận được trình bày trong Hội thảo

Hội thảo ghi nhận nhiều phân tích, bình luận, đóng góp tích cực từ các giảng viên cho các bài tham luận và các vấn đề liên quan đến hình thức chính thể qua các bản Hiến pháp ở Việt Nam nói riêng  và các quốc gia trên thế giới nói chung.

Phát biểu tại Hội thảo, PGS.TS. Nguyễn Cảnh Hợp cho rằng các tác giả có thể liên hệ thêm về mối quan hệ giữa hình thức chính thể với chế độ chính trị và đưa ra những ý tưởng đặc biệt hỗ trợ việc nhận diện các hình thức chính thể một cách nhanh nhất. Cũng trong quá trình thảo luận, TS. Đỗ Thanh Trung - Giảng viên Khoa Luật Hành chính - Nhà nước đánh giá cao những điểm sáng trong các nghiên cứu được trình bày. Ngoài ra, TS. Đỗ Thanh Trung còn đóng góp thêm một số điểm lý thuyết liên quan đến hình thức chính thể, gợi mở thêm một số khía cạnh cho việc nghiên cứu, phát triển các vấn đề về lý luận Nhà nước và Pháp luật.

PGS.TS. Nguyễn Cảnh Hợp đánh giá cao những đóng góp thực tiễn và hiệu quả trong nghiên cứu của các tác giả

TS. Đỗ Thanh Trung trình bày ý kiến đóng góp xoay quanh các bài tham luận

Kết thúc buổi làm việc, TS. Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định, Hội thảo “Hình thức chính thể của nhà nước Việt Nam qua các bản Hiến pháp” diễn ra thành công tốt đẹp, mang lại nhiều giá trị thực tiễn, góp phần quan trọng cho quá trình nghiên cứu và học hỏi của giảng viên, nghiên cứu sinh và sinh viên của Khoa Luật Hành chính - Nhà nước Trường Đại học Luật TP.HCM.

Hội thảo mở ra nhiều góc nhìn thiết thực và mới mẻ, tạo tiền đề cho các nghiên cứu sau này

Nội dung: Anh Thy

Hình ảnh: Nhật Nam

Ban Truyền thông Ulaw

--%>
Top