Họp hội động nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ “Định hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật về đầu tư và tài chính của cơ sở giáo dục đại học tư thục”

Trong hệ thống pháp luật giáo dục Việt Nam, các nội dung về đầu tư, tài chính hay các ưu đãi về đầu tư, thuế, đất đai,... cho cơ sở giáo dục đại học tư thục chưa được quy định minh bạch và không có cơ chế thực thi rõ ràng. Nhằm hoàn thiện quy chế pháp lý cho hoạt động đầu tư và tài chính cho cơ sở giáo dục đại học tư thục, chiều ngày 27/11/2023, Trường Đại học Luật TP.HCM đã tổ chức họp nghiệm thu cấp bộ đề tài “Định hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật về đầu tư và tài chính của cơ sở giáo dục đại học tư thục” do PGS.TS. Nguyễn Văn Vân làm chủ nhiệm. Buổi họp được tổ chức trực tiếp tại Phòng họp A.905 cơ sở Nguyễn Tất Thành và trực tuyến thông qua nền tảng Zoom.

Hội đồng nghiệm thu gồm: TS. Lê Trường Sơn - Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng; PGS.TS. Đỗ Minh Khôi - Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước, Đại học Kinh tế TP. HCM, Ủy viên Phản biện; TS. Nguyễn Xuân Bang - Trường Đại học Công nghệ TP. HCM, Ủy viên Phản biện; TS. Lê Thị Thúy Hương - Trưởng phòng QLNCKH&HTQT Trường Đại học Luật TP.HCM, Thư ký; PGS.TS. Nguyễn Văn Vân - Chủ nhiệm đề tài cùng các thành viên thực hiện đề tài và các thành viên của Hội đồng nghiệm thu.

 

TS. Lê Trường Sơn - Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TP.HCM, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu

Buổi họp được tổ chức trực tiếp tại Phòng họp A.905 cơ sở Nguyễn Tất Thành và trực tuyến thông qua nền tảng Zoom

Tại buổi làm việc, PGS.TS Nguyễn Văn Vân - Chủ nhiệm đề tài đã trình bày tổng quan về tính cấp thiết, nhiệm vụ và kết quả nghiên cứu của đề tài: “Định hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật về đầu tư và tài chính của cơ sở giáo dục đại học tư thục". Theo đó, những quy định liên quan trong các văn bản pháp luật hiện hành còn nhiều vấn đề bất cập, vướng mắc, gây ra các rào cản trong việc tổ chức thực thi pháp luật về hoạt động đầu tư, tài chính của cơ sở giáo dục đại học tư thục ở Việt Nam. Trên cơ sở nghiên cứu pháp luật của các quốc gia có hệ thống giáo dục phát triển, đề tài cung cấp căn cứ khoa học và khung lý thuyết để tạo lập, hoàn thiện quy chế pháp lý về đầu tư và tài chính tại các cơ sở giáo dục đại học tư thục Việt Nam; hướng tới đảm bảo công bằng xã hội và khuyến khích đầu tư giáo dục. 

PGS.TS. Nguyễn Văn Vân - Chủ nhiệm đề tài, trình bày kết quả nghiên cứu đề tài “Định hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật về đầu tư và tài chính của cơ sở giáo dục đại học tư thục”

Theo PGS.TS. Đỗ Minh Khôi - Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước, Đại học Kinh tế TP. HCM, Ủy viên Phản biện, công trình nghiên cứu của nhóm tác giả mang hàm lượng khoa học giá trị và có tính ứng dụng rộng rãi trong thực tiễn. PGS.TS. Đỗ Minh Khôi đánh giá cao các tham luận, báo cáo về điều tra xã hội học và nghiên cứu pháp luật nước ngoài với góc độ tiếp cận phù hợp, toàn diện của nhóm tác giả và đưa ra một số góp ý về mặt hình thức nhằm hoàn thiện hơn nữa công trình khoa học.

 

PGS.TS Đỗ Minh Khôi - Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước, Đại học Kinh tế TP. HCM, Ủy viên phản biện đánh giá cao hàm lượng khoa học và tính ứng dụng công trình nghiên cứu của nhóm tác giả mang lại

Trong phần phản biện hai, TS. Nguyễn Xuân Bang - Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận sự nỗ lực, tâm huyết của nhóm tác giả để đem lại thành quả nghiên cứu chất lượng, đồ sộ. TS. Nguyễn Xuân Bang  cho rằng đề tài đã xây dựng được hệ thống lý thuyết các luận cứ khoa học đầy đủ, xác đáng với nguồn tài liệu tham khảo trong nước và quốc tế phong phú, đa dạng; đồng thời khẳng định đây là một sản phẩm khoa học phục vụ rộng rãi các đối tượng và lĩnh vực trong xã hội.

TS. Nguyễn Xuân Bang - Trường Đại học Công nghệ TP. HCM, Ủy viên Phản biện đánh giá, nhận xét công trình nghiên cứu của nhóm tác giả

Bên cạnh đó, công trình nghiên cứu "Định hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật về đầu tư, tài chính của cơ sở giáo dục đại học tư thục" do PGS.TS. Nguyễn Văn Vân làm chủ nhiệm đề tài còn nhận được những ý kiến đóng góp, bổ sung của nhiều chuyên gia, nhà khoa học cùng lĩnh vực. Các thành viên của Hội đồng đã tích cực đánh giá, thảo luận sôi nổi và đề xuất thêm những biện pháp mang tính xây dựng để nhóm tác giả có thể xem xét, tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện.

TS. Nguyễn Kiên Bích Tuyền - Trường Đại học Ngân Hàng TP. HCM, Ủy viên viên Hội đồng trao đổi, góp ý về một số nội dung trong đề tài nghiên cứu của nhóm tác giả

TS. Dương Kim Thế Nguyên - Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước, Đại học Kinh tế TP.HCM, Ủy viên Hội đồng trao đổi, góp ý về một số nội dung trong đề tài nghiên cứu của nhóm tác giả

TS. Phan Minh Phụng - Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Hội đồng chia sẻ quan điểm về cơ chế đầu tư, tài chính và địa vị pháp lý của nhà đầu tư cơ sở giáo dục đại học tư thục

Hiện nay, đầu tư vào cơ sở giáo dục đại học tư thục và hoạt động tài chính của cơ sở giáo dục đại học tư thục là vấn đề quan trọng không chỉ đối với hệ thống giáo dục quốc dân mà cho từng cơ sở giáo dục. Do đó, việc thực hiện các nghiên cứu nhằm xây dựng nền tảng khoa học, kiến nghị hoàn thiện cơ chế đầu tư, tài chính hay xóa bỏ những bất cập đối với hệ thống giáo dục ngoài công lập là vô cùng cần thiết.

Nhóm tác giả thực hiện đề tài nghiên cứu chụp hình lưu niệm cùng Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ

Nội dung: Thục Quyên

Hình ảnh: Nhật Nam

Ban Truyền thông Ulaw

--%>
Top