Hội thảo khoa học cấp Trường “40 năm Công ước của Liên Hợp quốc về Luật Biển năm 1982 và 10 năm Luật Biển Việt Nam năm 2012 – Vai trò, thách thức và hoàn thiện” sẽ diễn ra vào sáng 14/6/2023

Biển và đại dương không chỉ có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế, vận tải và hàng hải quốc tế mà còn có vị trí chiến lược về an ninh – quốc phòng đối với các quốc gia. Nhận thức được tầm quan trọng và vai trò của biển, ngày 10/12/1982 tại Montego Bay, Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển (UNCLOS) đã được các quốc gia ký và chính thức có hiệu lực từ 16/11/1994. Sự ra đời của UNCLOS góp phần xây dựng khung pháp lý toàn diện, điều chỉnh các vấn đề liên quan biển và đại dương. Hiện nay UNCLOS đã có 169 quốc gia thành viên và luôn được viện dẫn khi giải quyết tranh chấp trên biển.

Với vị thế quốc gia ven biển, UNCLOS là cơ sở pháp lý vô cùng quan trọng đối với Việt Nam trong việc xác lập cũng như bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình phù hợp với quy định của luật quốc tế. Việt Nam luôn là một thành viên có trách nhiệm và đề cao mục tiêu tuân thủ các quy định của UNCLOS. Kể từ khi trở thành thành viên của UNCLOS, Việt Nam đã ban hành nhiều văn bản pháp luật để cụ thể hóa các quy định của Công ước, trong đó có Luật Biển Việt Nam năm 2012, chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2013. Những nội dung của Luật biển năm 2012 được xây dựng trên cơ sở các quy định của UNCLOS và đã hoàn thiện khung pháp lý điều chỉnh việc sử dụng, quản lý, bảo vệ các vùng biển, đảo và phát triển kinh tế biển của Việt Nam.

Nhằm đánh giá những thành tựu và thách thức sau 40 năm hình thành và thực thi UNCLOS, đồng thời đóng góp những cơ sở pháp lý và giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam liên quan đến biển sau 10 năm Luật biển Việt Nam có hiệu lực, Trường Đại học Luật TP.Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học cấp trường với chủ đề: “40 NĂM CÔNG ƯỚC CỦA LIÊN HỢP QUỐC VỀ LUẬT BIỂN NĂM 1982 VÀ 10 NĂM LUẬT BIỂN VIỆT NAM 2012 – VAI TRÒ, THÁCH THỨC VÀ HOÀN THIỆN”

Thời gian: từ 08g00 ngày 14/6/2023

Địa điểm: Phòng A905 (số 2-4 Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4)

Trân trọng kính mời Quý Thầy, Cô, các chuyên gia, nhà nghiên cứu và cá nhân có quan tâm tham dự Hội thảo.

--%>
Top