Giới thiệu về Hội thảo khoa học cấp trường “Góp ý sửa đổi, bổ sung Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 từ yêu cầu của thực tiễn xét xử”

Sửa đổi, bổ sung pháp luật là nhu cầu bắt nguồn từ chính sách pháp luật, thực tiễn thực hiện pháp luật. Sau gần 10 năm thi hành, Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 đã bộc lộ những hạn chế, bất cập như quy định về thẩm quyền xét xử của Tòa án chưa hợp lý; chứng cứ, chứng minh chưa toàn diện; nguyên tắc tranh tụng chưa được phát huy; thủ tục tố tụng trực tuyến chưa được hoàn thiện; quy định về giải quyết vụ việc có yếu tố nước ngoài còn nhiều hạn chế. Thủ tục xét lại bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật như đối tượng bị kháng nghị, chủ thể có quyền đề nghị xem xét kháng nghị, thẩm quyền xét lại bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật cần phải sửa đổi, bổ sung theo yêu cầu của thực tiễn áp dụng pháp luật. Tòa án điện tử chưa được luật hóa.

Xuất phát từ các lý do trên, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo với chủ đề “Góp ý sửa đổi, bổ sung Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 từ yêu cầu của thực tiễn xét xử” nhằm đề xuất một số giải pháp để sửa đổi, bổ sung Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 theo định hướng của Đảng là “Xây dựng chế định tố tụng tư pháp lấy xét xử là trung tâm, tranh tụng là đột phá; bảo đảm tố tụng tư pháp dân chủ, công bằng, văn minh, pháp quyền, hiện đại, nghiêm minh, dễ tiếp cận, bảo đảm và bảo vệ quyền con người, quyền công dân. Áp dụng hiệu quả thủ tục tố tụng tư pháp rút gọn; kết hợp các phương thức phi tố tụng tư pháp với các phương thức tố tụng tư pháp” (Nghị quyết số 27-NQ-TW).

Hội thảo sẽ diễn ra vào lúc 7h45, ngày 12/6/2024 (thứ Tư).

Tại Hội trường A1002-Trường Đại học Luật TP.HCM, cơ sở Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, TP.HCM

Quý đại biểu đăng ký tham dự qua email của Ban Tổ chức: nckhhtqt@hcmulaw.edu.vn hoặc qua điện thoại: 028 39400989 – số nhánh 119 (Phòng QL NCKH & HTQT - Trường ĐH Luật Thành phố Hồ Chí Minh).

Đơn vị phụ trách chuyên môn: Khoa Luật Dân sự, Trường Đại học Luật TP. HCM

--%>
Top