Giới thiệu Hội thảo “Chương trình môn học kỹ năng thực hành pháp luật”

Pháp luật là hành lang pháp lý để tạo ra khuôn khổ cho xã hội vận hành. Trước sự phát triển mạnh mẽ của công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước cùng sự tác động của thời đại công nghệ 4.0, việc vận dụng pháp luật vào đời sống càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Điều này đặt ra nhu cầu cấp bách trong việc xây dựng đội ngũ luật gia, luật sư, chuyên gia pháp lý phục vụ cho quá trình hội nhập, bên cạnh kiến thức pháp lý chắc chắn còn phải nâng cao không ngừng kĩ năng giải thích, vận dụng quy định vào thực tiễn một cách đúng đắn, linh hoạt, đáp ứng nhu cầu bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân. Đây cũng là nhiệm vụ đặt ra cho các trường đào tạo ngành Luật nói chung. Tại Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, với phương châm nâng cao chất lượng đào tạo, môn học “Kỹ năng thực hành pháp luật” đã được đưa vào chương trình giảng dạy cho sinh viên ở những học kì cuối. Môn học chú trọng đến việc trang bị cho sinh viên các kỹ năng cần thiết để vận dụng vào quá trình hoạt động nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp ra trường. Việc nhận diện các kỹ năng, tầm quan trọng của môn học hiện nay là rất cần thiết cả khía cạnh lý luận và thực tiễn.

Nhằm mục đích nâng cao chất lượng giảng dạy, xây dựng đề cương hoàn thiện môn học cho đội ngũ cán bộ giảng viên, cũng như tạo diễn đàn để các nhà nghiên cứu, những người làm công tác thực tiễn, các đơn vị sử dụng lao động trao đổi, bàn luận về các kỹ năng cần trang bị cho sinh viên luật, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức Hội thảo “Chương trình môn học kỹ năng thực hành pháp luật”.

Hội thảo sẽ đề cập đến những nội dung như: Đạo đức nghề nghiệp trong thực hành pháp luật; Các kỹ năng theo từng chuyên đề cụ thể phục vụ môn học như kỹ năng nhận diện vấn đề pháp lý, Kỹ năng phân tích luật viết, Kỹ năng nghiên cứu phân tích bản án, Kỹ năng thu thập tài liệu, Kỹ năng nghiên cứu hồ sơ, Kỹ năng đàm phán, tranh luận; Kỹ năng viết và trình bày vấn đề pháp lý. Bên cạnh đó là các bài tham luận tới từ các đơn vị sử dụng lao động như: Các Kỹ năng sinh viên Luật cần trang bị để làm việc trong ngành Tòa án; Viện kiểm sát; Thi hành án dân sự; trong lĩnh vực luật sư; công chứng; thừa phát lại; và trong lĩnh vực Trọng tài thương mại.

Hội thảo sẽ được diễn ra lúc 8h00 ngày 18/11/2022 tại Hội trường A905, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, số 02 Nguyễn Tất Thành, Phương 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh.

Mọi thông tin chi tiết về Hội thảo xin liên hệ với thư ký Hội thảo: ThS. Huỳnh Quang Thuận (Email: hqthuan@hcmulaw.edu.vn); ThS. Nguyễn Phương Ân (Email: npan-ds@ hcmulaw.edu.vn); ThS. Ngô Khánh Tùng (Email: nktung@ hcmulaw.edu.vn).

Xin chân thành cảm ơn và mong nhận được sự tham gia của Quý vị!

--%>
Top