Đại hội Chi bộ Khoa Luật Quốc tế nhiệm kỳ 2022 - 2025

Nhằm tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022 từ đó xây dựng các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ mới, vào sáng ngày 26/09/2022, Chi bộ Khoa Luật Quốc tế đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 tại phòng họp A.905 cơ sở Nguyễn Tất Thành.

Đại hội có sự tham dự của đồng chí Bùi Xuân Hải - Phó Bí thư Đảng Ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường cùng toàn thể Đảng viên Chi bộ Khoa Luật Quốc tế.

Toàn cảnh Đại hội Chi bộ Khoa Luật Quốc tế nhiệm kỳ 2022 - 2025

Mở đầu buổi làm việc, Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch và Đoàn Thư ký để thực hiện hoạt động chủ trì và điều hành Đại hội. Ngay sau đó, Đại hội đã đi đến thống nhất về thành viên Đoàn chủ tịch gồm 02 đồng chí: đồng chí Trần Việt Dũng - Bí thư Chi bộ và đồng chí Phan Hoài Nam - Phó Bí thư Chi bộ.

Đại diện Đoàn Chủ tịch Đại hội, đồng chí Trần Việt Dũng trình bày Báo cáo chính trị trình Đại hội Chi bộ nhằm tổng kết và đánh giá thành quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Theo đó, Chi bộ đã cố gắng bám sát chỉ đạo của Đảng ủy trong nhiều lĩnh vực khác nhau cũng như đề cao tinh thần xây dựng Đảng bộ, tuy nhiên, vẫn còn gặp hạn chế trong việc cân bằng công tác chuyên môn. Thông qua đó, đồng chí Trần Việt Dũng đưa ra phương hướng khắc phục cũng như những mục tiêu và nhiệm vụ quan trọng để phấn đấu tốt hơn trong nhiệm kỳ tiếp theo. Ngoài ra, đồng chí Phan Hoài Nam cho rằng Chi bộ gặp khó khăn trong việc thực hiện công tác chuyên môn bởi nhiều nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan, nhưng Chi bộ luôn nhất trí đồng lòng hỗ trợ trong công việc để hoàn thành chỉ tiêu đã đề ra ở nhiệm kỳ 2020 - 2022.