Các cơ quan báo chí đưa tin về Hội nghị tập huấn Công tác pháp chế và báo cáo viên pháp luật ngành giáo dục khu vực phía Nam năm 2020

Chiều 21/12 vừa qua, tại Trường Đại học Luật TP.HCM đã diễn ra Hội nghị tập huấn Công tác pháp chế và báo cáo viên pháp luật ngành giáo dục khu vực phía Nam năm 2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

Vào sáng ngày 22/12, phiên thứ hai của Hội nghị sẽ tiếp tục được tổ chức tại Trường Đại học Luật TP.HCM. Ban Truyền thông Ulaw đã phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí đưa tin về Hội nghị về việc tổ chức công tác pháp chế tại Trường Đại học Luật TP.HCM.

Link chi tiết của các báo:

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=6yEYzGCEIFs&fbclid=IwAR22HVxkpRCbop3biVzbSs_bZRL49nHatyE6fPOZ17p1xaCKS_BOZhxo788

https://hcmcpv.org.vn/tin-tuc/tap-huan-cong-tac-phap-che-va-bao-cao-vien-phap-luat-nganh-giao-duc-khu-vuc-phia-nam-1491872824

https://giaoducthoidai.vn/giao-duc/cong-tac-phap-che-dong-vai-tro-quan-trong-cho-su-phat-trien-cua-nganh-giao-duc-lRMyn7bGR.html

https://m.conglyxahoi.net.vn/doi-song/hoi-nghi-tap-huan-cong-tac-phap-che-va-bao-cao-vien-phap-luat-nganh-giao-duc-khu-vuc-phia-nam-nam-2020-66153.html

(đang tiếp tục cập nhật)

Ban Truyền thông Ulaw

--%>

Top