Trường Đại học Luật TP.HCM thông báo tuyển dụng thường xuyên viên chức giảng dạy năm 2024

Nhằm bổ sung lực lượng viên chức giảng dạy có chất lượng, đáp ứng nhu cầu cho các Khoa thuộc Trường, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh thông báo nhu cầu tuyển dụng thường xuyên theo quy định về chính sách thu hút, tạo nguồn giảng viên từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, người có học hàm, học vị cao, viên chức giảng dạy năm 2024.

Thông tin chi tiết xem tại: https://www.hcmulaw.edu.vn/vi/tieu-diem/thong-bao-tuyen-dung-thuong-xuyen-vien-chuc-giang-day-theo-quy-dinh-ve-chinh-sach-thu-hut-tao-nguon-giang-vien-tu-sinh-vien-tot-nghiep-xuat-sac-nguoi-co-hoc-ham-hoc-vi-cao-cua-truong-dai-hoc-luat-thanh-pho-ho-chi-minh-nam-2024

- Đối với sinh viên tốt nghiệp đại học loại xuất sắc thực hiện theo Quy định về chính sách thu hút, tạo nguồn giảng viên từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, người có học hàm, học vị cao ban hành kèm theo Quyết định số 171/QĐ-ĐHL ngày 15/3/2024 của Hiệu trưởng.

- Đối với người có học hàm Phó Giáo sư, Giáo sư và người có học vị Tiến sĩ, thực hiện theo Quy định về chính sách thu hút, tạo nguồn giảng viên từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, người có học hàm, học vị cao ban hành kèm theo Quyết định số 171/QĐ-ĐHL ngày 15/3/2024 của Hiệu trưởng và quy định tại Điều 50 Quy chế chi tiêu nội bộ Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 169/QĐ-ĐHL ngày 15/3/2024 của Hiệu trưởng.

Hồ sơ dự tuyển bao gồm:

- Phiếu đăng ký dự tuyển (Mẫu 01);

- Bản sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (Mẫu 02);

- Căn cước công dân;

- 02 ảnh 3x4;

- Phiếu đăng ký môn giảng thử (đối với chức danh nghề nghiệp giảng viên);

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ (ngoại ngữ, tin học và các chứng chỉ khác) và bảng điểm học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công nhận bởi Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo);

- Giấy chứng nhận sức khỏe do bệnh viện cấp huyện trở lên cấp; trong vòng 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ.

- Ứng viên ứng tuyển vào viên chức giảng dạy vui lòng tải biểu mẫu hồ sơ tại đây: https://phcth.hcmulaw.edu.vn/vi/bieu-mau-hanh-chinh/ho-so-tuyen-dung-giang-vien

--%>
Top