Mời thực hiện Khảo sát chất lượng các hoạt động hỗ trợ và phục vụ người học trong năm học 2020 - 2021

Kính gửi:  - Ban Cán sự lớp, Ban Chấp hành Chi đoàn, Chi hội.

                 - Học viên, sinh viên các bậc, hệ đào tạo của Nhà trường.

Thực hiện Kế hoạch số 123/KH-ĐHL ngày 11/3/2022 của Nhà trường về việc Khảo sát chất lượng các hoạt động hỗ trợ cho người học trong năm học 2020 – 2021 với mục đích nhằm:

 - Khảo sát sự hài lòng của người học đối với các hoạt động hỗ trợ người học được thực hiện trong Nhà trường nhằm đánh giá một cách khoa học, khách quan chất lượng các hoạt động hỗ trợ của trường thông qua việc tìm hiểu cảm nhận của người học.

- Kết quả khảo sát là cơ sở để Ban Giám hiệu và các đơn vị trong Trường xác định nhu cầu, nguyện vọng của người học để có biện pháp cải tiến, nâng cao chất lượng phục vụ, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của người học và đảm bảo sự hài lòng  của người học với chất lượng dịch vụ giáo dục của Nhà trường.

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA KHẢO SÁT

1. Ban Cán sự lớp, Ban Chấp hành Chi đoàn, Chi hội.

2. Học viên, sinh viên các bậc, hệ đào tạo của Nhà trường.

THỜI GIAN, PHƯƠNG THỨC KHẢO SÁT

1. Thời gian khảo sát: Từ 14/3 – 31/3/2022.

2. Hình thức: Khảo sát online trên Cổng thông tin điện tử Trường và tại địa chỉ link: https://forms.gle/Hr3ySgjpvW4DKAWv9

Chi tiết vui lòng liên hệ: Trung tâm Quan hệ Doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên, email: hotrosinhvien@hcmulaw.edu.vn, điện thoại: 1900588814

--%>
Top