Các chính sách, miễn, giảm học phí; Hỗ trợ chi phí học tập, học bổng cho người học của ULAW khi áp dụng mức học phí theo Nghị định 97/2023

Nghị định số 97/NĐ-CP của Chính phủ điều chỉnh lùi lộ trình học phí của giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp công lập 1 năm so với quy định tại Nghị định 81 (tức là học phí năm học 2023-2024 tăng so với học phí năm học 2022-2023 nhưng mức tăng thấp hơn so với lộ trình quy định tại Nghị định 81) để phù hợp với điều kiện thực tiễn và giảm bớt khó khăn cho học sinh, sinh viên. Đồng thời, Nghị định 97/NĐ-CP cũng quy định các chính sách miễn, giảm học phí được quy định tại Nghị định 81 tiếp tục được giữ nguyên để hỗ trợ cho các đối tượng chính sách và có điều kiện khó khăn.

Nhiều chính sách hỗ trợ người học khi áp dụng lộ trình học phí mới

Thực hiện Nghị định 97/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo”, mức học phí áp dụng đối với các trình độ đào tạo của Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh từ năm học 2023-2024 sẽ được điều chỉnh tương ứng với mức độ tự chủ tài chính mà Trường đã được phê duyệt trước đó. Đồng thời, căn cứ Nghị quyết số 81/NQ-HĐT ngày 20/3/2023 của Hội đồng trường Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh về việc thông qua mức thu học phí từ năm học 2023-2024 đến năm học 2026-2027, theo đó kể từ năm học 2024-2025 đến năm học 2026-2027, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến tăng mỗi năm học không quá 12,8%.

Đi đôi với việc thực hiện lộ trình học phí mới, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã xây dựng nhiều kế hoạch để đầu tư phát triển về đội ngũ chất lượng giảng viên, tăng cường cơ sở vật chất và đặc biệt xác định lấy người học là trung tâm để đầu tư, Nhà trường sẽ thực hiện đa dạng các hoạt động chăm lo cho người học.

Khu tự học của sinh viên được Nhà trường đầu tư cải tạo đầu năm 2024

Hiện nay, bên cạnh việc tiếp tục thực hiện các chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập tại Nghị định 81/2021/NĐ-CP, sinh viên còn được hưởng các chính sách hỗ trợ như: Chính sách tín dụng sinh viên theo Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 và Quyết định số 05/2022/QĐ-TTg ngày 23/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg về tín dụng đối với học sinh, sinh viên; Chế độ học bổng khuyến khích học tập, học bổng chính sách (Quy định tại Điều 8, Điều 9 Nghị định 84/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục); Học bổng chính sách trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn tại Quyết định số 194/2001/QĐ-TTg ngày 21/12/2001.

Nhà trường dành gần 28 tỷ đồng để đa dạng các loại hình học bổng cho sinh viên

Nhà trường sẽ duy trì việc trích lập quỹ học bổng tối thiểu bằng 8% nguồn thu học phí để lập các quỹ học bổng, hỗ trợ sinh viên để đa dạng các loại hình học bổng với các mức học bổng cao như đối với học bổng khuyến khích học tập, sinh viên đạt loại xuất sắc sẽ nhận mức học bổng bằng 150% học phí sinh viên đã đóng, loại giỏi bằng 100% học phí và loại khá bằng 50% học phí. Tổng mức trích lập dành cho Quỹ học bổng của Nhà trường hàng năm lên tới gần 28 tỷ đồng.

Đối với học bổng khuyến khích học tập của học kỳ 1 năm học 2023 – 2024 sẽ được Nhà trường chi trả bổ sung học bổng cho sinh viên theo mức thu học phí chính thức của năm học 2023-2024.

Mức chi trả học bổng KKHT của sinh viên sẽ được tăng lên tương ứng với mức học phí

Bên cạnh đó, Quỹ phát triển hoạt động khoa học công nghệ của giảng viên và sinh viên cũng sẽ được tăng lên (trích lập tối thiểu 5% trên nguồn thu học phí tương đương với 20 tỷ đồng hàng năm) để đầu tư phát triển các công trình nghiên cứu và các loại hình học thuật của giảng viên và sinh viên và mời các giảng viên, chuyên gia nước ngoài đến giao lưu và giảng bài cho sinh viên.

Ngoài các loại học bổng, Nhà trường cũng có chính sách hỗ trợ cho sinh viên có chứng chỉ tin học quốc tế MOS, duy trì tổ chức chương trình Asean Tour để sinh viên tăng cường hoạt động trao đổi học thuật, cũng như tiếp tục liên kết các doanh nghiệp để trao học bổng, cũng như phối hợp các ngân hàng, tổ chức tín dụng để hình thành các quỹ học bổng cho sinh viên vay, bên cạnh việc sinh viên vay ngân hàng chính sách như hiện nay.

Cấp bù phần chênh lệch kinh phí để chi trả miễn, giảm học phí cho người học

Nhà trường thực hiện đồng bộ các chính sách miễn, giảm học phí cho các đối tượng chính sách, sinh viên có điều kiện khó khăn được quy định tại Nghị định 81/2021/NĐ-CP như sinh viên khuyết tật, sinh viên người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ; sinh viên người dân tộc thiểu số rất ít người quy định tại Nghị định 57/2017/NĐ-CP; Người học thuộc các đối tượng của các chương trình, đề án được miễn học phí theo quy định của Chính phủ; Người học các ngành, nghề chuyên môn đặc thù đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp…

Nhà trường tiếp tục duy trì xét, cấp học bổng hỗ trợ cho các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn từ Quỹ Hỗ trợ sinh viên

Nhà trường tiếp tục cấp bù kinh phí để thực hiện chính sách miễn giảm học phí dành cho các đối tượng chính sách, sinh viên có điều kiện khó khăn, thực hiện việc xác định mức chênh lệch phần miễn giảm học phí giữa Nghị định số 97 ngày 31 tháng 12 năm 2023 và Nghị định 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ trình Bộ GD&ĐT xin cấp bổ sung phần kinh phí còn thiếu. Trong trường hợp không được cấp, Trường sẽ sử dụng Quỹ hỗ trợ sinh viên để cấp bù phần chênh lệch.

Đẩy mạnh chăm lo hỗ trợ về đời sống của sinh viên, đặc biệt là sinh viên có hoàn cảnh khó khăn

Bên cạnh việc duy trì sự linh hoạt trong thời gian đóng học phí theo quy định hiện hành của Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, để được dự thi kết thúc học phần sinh viên phải đóng học phí của học kỳ đang học và các học kỳ còn nợ tối thiểu trước 02 tuần kể từ môn thi đầu tiên theo kế hoạch chung của trường (không áp dụng đối với môn tin học, thể dục). Trường hợp sinh viên gặp khó khăn, có thể liên hệ các phòng ban chức năng của Nhà trường để được hướng dẫn gia hạn nộp học phí (có thời hạn), tạo thuận lợi cho sinh viên có thể tham gia thi kết thúc học kỳ.

Nhà trường hợp tác đưa vào khai thác Ký túc xá dành cho sinh viên và có những chính sách hỗ trợ cho các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn ở tại ký túc xá. Cũng như duy trì việc xét các loại học bổng “Tiếp sức đến trường” và “Thắp sáng ước mơ” dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn từ nguồn Quỹ Hỗ trợ sinh viên (được hình thành từ nguồn lãi gửi tiết kiệm và nguồn tài trợ).

Nhà trường hợp tác đưa vào khai thác Ký túc xá dành cho sinh viên

Nhà trường cũng sẽ đẩy mạnh các hoạt động chăm lo về đời sống, thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoại khóa, liên kết doanh nghiệp để tổ chức các hoạt động hướng nghiệp, ngày hội việc làm tạo cơ hội cho sinh viên tìm kiếm được việc làm tốt sau khi tốt nghiệp. Kêu gọi nguồn lực từ doanh nghiệp và cựu sinh viên để bổ sung cho Quỹ hỗ trợ sinh viên. Đồng thời, nhà trường cũng đã xây dựng chính sách thu hút tạo nguồn cán bộ giảng viên từ sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc, giỏi để tạo nguồn giảng viên.

Tiếp tục cải tạo và đầu tư các trang thiết bị phục vụ công tác đào tạo tại cơ sở Nguyễn Tất Thành, cơ sở Bình Triệu, đặc biệt là các khu tự học và trang thiết bị phục vụ cho việc học tập của sinh viên cũng như hoàn tất đầu tư xây dựng cơ sở 3 tại Phường Long Phước (Thành phố Thủ Đức) đưa vào khai thác sử dụng.

Đối với, cựu người học: Nhà trường xây dựng chính sách ưu đãi học phí đối với cựu sinh viên, người học khi tham gia vào các chương trình đào tạo khác của nhà trường (văn bằng 2, liên thông, cao học và nghiên cứu sinh).

Nội dung: Hoàng Hà

Ảnh: Tư liệu Ulaw

Ban Truyền thông Ulaw

--%>
Top