Hướng dẫn thi trực tuyến (online) dành cho hệ VLVH và VB2

Xin vui lòng xem nội dung tại đây
download file đính kèm tại đâyDownload file

 

----

Thông tin cần hướng dẫn về kỹ thuật sinh viên có thể liên hệ Trung tâm Công nghệ thông tin:

1. Thầy Đào Quốc Hùng, Giám đốc Trung tâm CNTT:               0916680681

2. Thầy Phạm Bửu Tài, chuyên viên Trung tâm CNTT:              0903199955

3. Thầy Lê Tấn Tín, chuyên viên Trung tâm CNTT:                   0933523169

4. Thầy Lê Viết Phụng, chuyên viên Trung tâm CNTT:            0974741173

--%>
Top