[Hình ảnh] Chương trình Gặp mặt cán bộ hưu trí - Xuân Giáp Thìn 2024

Xem hình ảnh tại đây: https://drive.google.com/drive/folders/1qyuMXftUreDmgXNWUAD341AJ12wuw-VG?usp=drive_link

Vui lòng quét mã QR để coi hình ảnh được cập nhật liên tục:

 

--%>
Top