Chúc mừng sinh nhật viên chức, người lao động trong tháng 11

STT

Họ và tên

Giới tính

Đơn vị

Ngày sinh

1

Đặng Phước

Thông

Nam

Tạp chí khoa học pháp lý Việt Nam

2/11

2

Nguyễn Quyết

Chiến

Nam

Khoa Quản trị

6/11

3

Huỳnh Minh

Phương

Nữ

Khoa Luật Thương mại

7/11

4

Vũ Văn

Nhiêm

Nam

Hội Đồng trường

9/11

5

Phạm Thị Minh

Trang

Nữ

Khoa Luật Thương mại

9/11

6

Phan Thị Kim

Ngân

Nữ

Khoa Luật Thương mại

9/11

7

Phạm Thị Phương

Thảo

Nữ

Khoa Luật Hành chính - Nhà nước

11/11

8

Đặng Huỳnh Thiên

Vy

Nữ

Khoa Luật Quốc tế

11/11

9

Hoàng Ngọc Thanh

Trúc

Nữ

Khoa Ngoại ngữ pháp lý

11/11

10

Nguyễn Thị

Thủy

Nữ

Khoa Quản trị

11/11

11

Đặng Lê Phương

Uyên

Nữ

Khoa Luật Dân sự

12/11

12

Phạm Thị Ngọc

Nữ

Khoa Luật Thương mại

12/11

13

Liêu Văn

Hùng

Nam

Trung tâm Khảo thí

12/11

14

Nguyễn Mạnh

Hùng

Nam

Khoa Luật Hành chính - Nhà nước

13/11

15

Trần Kim

Chi

Nữ

Khoa Luật Hình sự

14/11

16

Trương Thị Tuyết

Minh

Nữ

Khoa Luật Thương mại

14/11

17

Phan Nhật

Thanh

Nam

Trung tâm Quản lý Đào tạo chất lượng cao và Đào tạo quốc tế

14/11

18

Phan Huy

Hồng

Nam

Khoa Luật Thương mại

17/11

19

Bùi Văn

Kha

Nam

Phòng Quản trị - Thiết bị

18/11

20

Đỗ Hải

Nam

Khoa Luật Dân sự

20/11

21

Trần Thị Thu

Nữ

Khoa Luật Hành chính - Nhà nước

20/11

22

Từ Thanh

Thảo

Nam

Khoa Luật Thương mại

20/11

23

Lương Minh

Hiếu

Nam

Khoa Ngoại ngữ pháp lý

20/11

24

Nguyễn Thị

Thêu

Nữ

Trung tâm Thông tin - Thư viện

20/11

25

Lê Minh

Tuyền

Nữ

Trung tâm Công nghệ thông tin

21/11

26

Lê Thị Thúy

Hằng

Nữ

Khoa Khoa học cơ bản

22/11

27

Lê Thị Diễm

Phương

Nữ

Khoa Luật Dân sự

22/11

28

Nguyễn Thị Kiều

Oanh

Nữ

Khoa Luật Thương mại

22/11

29

Trần Linh

Huân

Nam

Khoa Luật Thương mại

22/11

30

Huỳnh Thị Lan

Phương

Nữ

Phòng Ðào tạo

23/11

31

Ngô Khánh

Tùng

Nam

Khoa Luật Dân sự

24/11

32

Nguyễn Lê

Hoài

Nữ

Khoa Luật Quốc tế

24/11

33

Nguyễn Văn

Trí

Nam

Khoa Luật Hành chính - Nhà nước

25/11

34

Tăng Thị Quỳnh

Trang

Nữ

Khoa Luật Hành chính - Nhà nước

27/11

35

Trần Thị Mỹ

Hạnh

Nữ

Khoa Khoa học cơ bản

28/11

36

Nguyễn Thị

Hằng

Nữ

Khoa Luật Quốc tế

28/11

37

Lê Ngọc

Diễm

Nữ

Khoa Quản trị

28/11

38

Phan Thị Hồng

Nguyên

Nữ

Phòng Tài chính - Kế toán

28/11

39

Hoàng

Việt

Nam

Khoa Luật Hành chính - Nhà nước

29/11

 

--%>
Top