Lịch nghỉ Tết Giáp Thìn tuần 27 (Từ ngày 12/02 đến ngày 18/02/2024)

Lịch nghỉ Tết Giáp Thìn tuần 27

Từ ngày 12/02/2024 đến ngày 18/02/2024

THỨ HAI

12/02

 

Mồng 3 Tết Giáp Thìn

THỨ BA

13/02

 

Mồng 4 Tết Giáp Thìn

THỨ TƯ

14/02

 

 Mồng 5 Tết Giáp Thìn

 

THỨ NĂM

15/02

 
 

Mồng 6 Tết Giáp Thìn

Các đơn vị làm việc theo lịch trực Sau Tết được phân công

 

THỨ SÁU

16/02

Mồng 7 Tết Giáp Thìn

Các đơn vị làm việc theo lịch trực Sau Tết được phân công

THỨ BẢY

17/02


Mồng 8 Tết Giáp Thìn

 Trực Tết theo lịch phân công trực Sau Tết Giáp Thìn 

CHỦ NHẬT

18/02

/-heart
: Trực Tết theo lịch phân công trực trước Tết Giáp Thìn


 Lưu ý:

1. Lịch công tác thay thông báo và giấy mời, đề nghị các đồng chí có liên quan đến dự đúng giờ.

2. Đề nghị lãnh đạo các đơn vị báo lịch công tác tuần tiếp theo vào ngày Thứ Năm hàng tuần (hạn chót là 16h00) qua email: hhphong@hcmulaw.edu.vn và tchc@hcmulaw.edu.vn - vui lòng ghi bằng tiếng Việt có dấu.

3. Đề nghị trợ lý khoa, chuyên viên các phòng, trung tâm lấy lịch công tác này niêm yết công khai tại đơn vị mình để viên chức, người lao động, người học được biết và tham gia đầy đủ các hoạt động của Nhà trường.

--%>
Top