Lịch công tác tuần 50 (Từ ngày 08/8 đến ngày 14/8/2022)

Lịch công tác tuần 50

Từ ngày 08/8/2022 đến ngày 14/8/2022

THỨ HAI

08/8

Các đơn vị phân công trực giải quyết các công tác theo kế hoạch.

THỨ BA

09/8

8h30: Họp triển khai tuyển chọn người học Tiến sĩ theo Đề án 89

Thành phần: Theo Quyết định và các ứng viên

Hình thức: Trực tiếp tại Phòng họp A.905 và trực tuyến qua Zoom

THỨ TƯ

10/8

Sinh viên các lớp CLC tham quan, học tập tại Trung tâm Trọng tài quốc tế Singapore (SIAC); tham quan, học tập tại Trung tâm giải quyết tranh chấp Maxwell Chambers; tham quan, tìm hiểu về Pháp luật Singapore tại Đại hoc Quản lý Singapore (SMU)
- Thời gian: 09h00-16h00 ngày 10/8/2022 (Thứ Tư)
- Địa điểm: Trung tâm trọng tài quốc tế Singapore (SIAC), Đại học Quản lý Singapore (SMU)
- Thành phần: Trung tâm Quản lý Đào tạo CLC và Đào tạo quốc tế, Bà Lê Thị Ngọc Hà - Khoa Luật Quốc tế, Bà Nguyễn Phượng An - Khoa Luật Quốc tế, sinh viên các lớp CLC.

THỨ NĂM

11/8

Sinh viên các lớp CLC tham quan, học tập tại Toà án tối cao Singapore
- Địa điểm: Toà án tối cao Singapore
- Thành phần: Trung tâm Quản lý Đào tạo CLC và Đào tạo quốc tế, Bà Lê Thị Ngọc Hà - Khoa Luật Quốc tế, Bà Nguyễn Phượng An - Khoa Luật Quốc tế, sinh viên các lớp CLC.

THỨ SÁU

12/8

 Các đơn vị phân công trực giải quyết các công tác theo kế hoạch.

THỨ BẢY

13/8

 

CHỦ NHẬT

14/8

 

 Lưu ý:

1. Lịch công tác thay thông báo và giấy mời, đề nghị các đồng chí có liên quan đến dự đúng giờ.

2. Đề nghị lãnh đạo các đơn vị báo lịch công tác tuần tiếp theo vào ngày Thứ Năm hàng tuần (hạn chót là 16h00) qua email: dxquang@hcmulaw.edu.vn và tchc@hcmulaw.edu.vn - vui lòng ghi bằng tiếng Việt có dấu.

3. Đề nghị trợ lý khoa, chuyên viên các phòng, trung tâm lấy lịch công tác này niêm yết công khai tại đơn vị mình để CB, GV, CNV được biết và tham gia đầy đủ các hoạt động của Nhà trường.

--%>
Top