Lịch công tác tuần 42 (Từ ngày 27/05 đến ngày 02/06/2024)

Lịch công tác tuần 42

Từ ngày 27/05/2024 đến ngày 02/06/2024

THỨ HAI

27/05

07h00: Chào cờ Tổ quốc và hát Quốc ca (Cơ sở Bình Triệu)

Thành phần: Đại diện Phòng CTSV, các cán bộ, giảng viên, người lao động và sinh viên có mặt tại cơ sở Bình Triệu
Địa điểm: Sân trường cơ sở Bình Triệu (Số 123 Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức, TP. HCM)

08h00: Chào cờ và hát Quốc ca (Trụ sở chính)

Thành phần: Ban Giám hiệu, các cán bộ, giảng viên, sinh viên và người lao động đang làm việc tại Trụ sở chính
Địa điểm: Sân trường và các phòng học Trụ sở chính (Số 02 Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, TP. HCM)

 

09h00: Họp Tổ rà soát học phí Sau Đại học

Thành phần: theo Quyết định số 369/QĐ-ĐHL ngày 6 tháng 5 năm 2024

Địa điểm: Phòng A.803

 

08h30: Họp Ban Giám hiệu

Thành phần: Ban Giám hiệu

Địa điểm: Phòng A. 904 

 

08h30: Khoa Luật Hình sự tổ chức lễ ký kết biên bản ghi nhớ về hoạt động hợp tác với Công ty Đông Phương Luật

Thành phần: Toàn thể GV khoa luật hình sự (không có giờ giảng), khách mời là các thành viên ban lãnh đạo Công ty Đông Phương Luật

Địa điểm: Văn phòng khoa Luật Hình sự - A. 206, cơ sở Nguyễn Tất Thành

 

10h00: Hiệu trưởng làm việc với Lãnh đạo Trung tâm QHDN & HTSV về công tác truyền thông

Thành phần: Hiệu trưởng, lãnh đạo Trung tâm QHDN & HTSV

Địa điểm: Phòng họp A. 905

 

10h45: Họp Ban Kiểm toán nội bộ

Thành phần: Ban Kiểm toán nội bộ

Địa điểm: Phòng họp A. 908

 

14h00: Tham dự Tập huấn công tác Thi đua, khen thưởng

Thành phần: Phó Trưởng phòng TC - HC (ThS. Đoàn Xuân Quang), chuyên viên Phòng TC - HC (ThS. Nguyễn Thị Thùy Dung)

Địa điểm: Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

 

15h00: Họp Hội đồng tuyển dụng viên chức giảng dạy đợt tháng 5 năm 2024

Thành phần: Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng, Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, bà Lê Thị Hoàng Liên (chuyên viên Phòng TC-HC) và Ban giám sát

Địa điểm: Phòng họp A. 905

 

18h30 (đến 21h30): Khoa Luật Quốc tế tổ chức chung kết Cuộc thi học thuật Hội nghị mô phỏng phiên họp liên hợp quốc 2024

Thành phần: Phó Hiệu trưởng (PGS. TS. Trần Việt Dũng), Phó Trưởng khoa Luật Quốc tế (TS. Phan Hoài Nam), Ban giám khảo, Giảng viên Khoa Luật Quốc tế, Quý khách mời, Quý nhà tài trợ chương trình

Địa điểm: Hội trường A. 1002

 

THỨ BA

28/05

 

08h00: Tham dự Tập huấn công tác Thi đua, khen thưởng

Thành phần: Phó Trưởng phòng TC - HC (ThS. Đoàn Xuân Quang), chuyên viên Phòng TC - HC (ThS. Nguyễn Thị Thùy Dung)

Địa điểm: Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

 

10h30: Buổi làm việc với Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc

Thành phần: Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng, Trưởng phòng Quản lý Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế, Chuyên viên phòng Quản lý Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế - ThS. Nguyễn Thu An

Địa điểm: Văn phòng Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại Tp. Hồ Chí Minh (107 Nguyễn Du, phường Bến Thành, quận 1, TP.HCM)

 

13h30: Hội nghị công bố quyết định nhân sự UBKT Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025; Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023; Khen thưởng gương cá nhân, tập thể điển hình 3 năm thực hiện tốt Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Tập huấn về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2024 

Thành phần: Toàn thể đảng viên của Đảng bộ

Địa điểm: Hội trường A. 1002

 

THỨ TƯ

29/05

 
06h00: Tiền trạm Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh năm 2024 (tập trung tại cơ sở Quận 4)
Địa điểm: Huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang

 

08h00: Hiệu trưởng làm việc với các đơn vị: Phòng Tổ chức - Hành chính, Trung tâm TVTS, Trung tâm TVPL, Trung tâm Học liệu, Trung tâm QHDN & HTSV, Trung tâm ĐTTT, Trung tâm QL ĐTCLC & ĐTQT, Trung tâm ĐTNH, Trung tâm Khảo thí, Trung tâm CNTT, Trung tâm Sở hữu trí tuệ, Trung tâm ĐBCL & PPGD và Phòng QL NCKH & HTQT

Thành phần: Hiệu trưởng, lãnh đạo các đơn vị: Phòng Tổ chức - Hành chính, Trung tâm TVTS, Trung tâm TVPL, Trung tâm Học liệu, Trung tâm QHDN & HTSV, Trung tâm ĐTTT, Trung tâm QL ĐTCLC & ĐTQT, Trung tâm ĐTNH, Trung tâm Khảo thí, Trung tâm CNTT, Trung tâm Sơ hữu trí tuệ, Trung tâm ĐBCL & PPGD và Phòng QL NCKH & HTQT

Địa điểm: Phòng họp A.905

***Nếu lãnh đạo các đơn vị có lịch học, xin vui lòng cử người đại diện tham dự đầy đủ

 

08h30: Họp về các khoản chi liên quan đến học thuật cho người học

Thành phần: Phó Hiệu trưởng (GS. TS. Đỗ Văn Đại), lãnh đạo và chuyên viên Phòng QL NCKH & HTQT, Lãnh đạo phòng Tài chính - Kế toán, lãnh đạo phòng CTSV, đại diện Lãnh đạo Đoàn trường, Hội sinh viên, lãnh đạo Trung tâm QLĐTCLC& ĐTQT, lãnh đạo Trung tâm TVPL, lãnh đạo Trung tâm TTTV

Địa điểm: Phòng họp A. 908

 

10h30: Họp với Ban Bồi thường Giải phóng mặt bằng TP. Thủ Đức  

Thành phần: Hiệu trưởng, lãnh đạo Phòng QTTB, lãnh đạo Phòng TCKT, Ông Lê Đức Thọ, Ông Huỳnh Mai Thế Huy, Ông Phạm Văn Hoàn

Địa điểm: 164 Trương Văn Bang, Tp. Thủ Đức

 

14h30: Họp về xây dựng CTĐT Cao học Luật Quốc tế chuyên ngành Luật Sở hữu trí tuệ

Thành phần: Hiệu trưởng, lãnh đạo các đơn vị: Phòng Đào tạo SĐH, Trung tâm Sở hữu trí tuệ, Trung tâm ĐBCL & PPGD và Khoa Luật Quốc tế

Địa điểm: Phòng họp A.905

 

15h00: Họp Tổ rà soát học phí Sau Đại học

Thành phần: theo Quyết định số 369/QĐ-ĐHL ngày 06 tháng 5 năm 2024

Địa điểm: Phòng họp A.905

 

 THỨ NĂM 30/05

 

06h00: Tiền trạm Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh năm 2024 (tập trung tại cơ sở Quận 4)
Địa điểm: Huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang

 

08h00: Khóa tập huấn "Xây dựng chuẩn đầu ra và hoàn thiện đề cương chi tiết của học phần"

Thành phần: Phó Hiệu trưởng (GS. TS. Đỗ Văn Đại); Phó Chủ tịch và Thư ký Hội đồng Khoa học và Đào tạo; 01 lãnh đạo khoa phụ trách đào tạo, tất cả các Trưởng Bộ môn, giảng viên không có giờ giảng của tất cả các Khoa; Phòng Đào tạo và Phòng Sau đại học (01 lãnh đạo và 01 chuyên viên), Trung tâm QL ĐTCLC & ĐTQT và Trung tâm Đảm bảo chất lượng và Phương pháp giảng dạy

Địa điểm: Hội trường A.1002

***Quý Thầy/Cô khi tham dự tập huấn vui lòng mang theo laptop cá nhân

 

11h00: Chi bộ Khoa Luật Quốc tế tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên

Thành phần: PGS.TS. Trần Việt Dũng (Đảng ủy viên, Phó Hiệu trưởng), toàn thể Đảng viên Chi bộ Khoa Luật Quốc tế, ThS. Nguyễn Lê Hoài và ThS. Nguyễn Phượng An

Địa điểm: Phòng họp A.803

 

14h00: Họp về việc thành lập các tổ công tác triển khai Kế hoạch xây dựng mới và sửa đổi bổ sung văn bản của Trường năm 2024

Thành phần: Hiệu trưởng; ông Phan Anh Tuấn, bà Nguyễn Tú Anh, bà Trần Thị Ánh Minh, ông Đoàn Xuân Quang, ông Nguyễn Việt Anh Lân

Địa điểm: Phòng họp A. 905

 

THỨ SÁU

31/05

 

08h00: Tham dự Tập huấn nghiệp vụ công tác thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Thành phần: Phó Hiệu trưởng (GS. TS. Đỗ Văn Đại), Phó Trưởng phòng PT. Phòng Thanh tra (ThS. Nguyễn Tú Anh)

Địa điểm: Hội trường, Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh - số 56 đường Hoàng Diệu, phường Linh Chiểu, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

  

08h30: Họp về học phí VB2 ngành QTKD và Ngôn ngữ Anh

Thành phần: Hiệu trưởng, lãnh đạo các đơn vị: Phòng Đào tạo, Phòng TC - KT, Phòng QL hệ VLVH, Phòng Đào tạo SĐH, Khoa Ngoại ngữ Pháp lý, Khoa Quản trị 

Địa điểm: Phòng họp A. 905

 

09h00: Họp thống nhất Kế hoạch triển khai phân hệ Xếp lịch học, QL đào tạo (UIS), QL Nhân sự (HRM), QL thù lao GD (PMS)

Thành phần: Tổ xếp lịch theo QĐ 407/QĐ-ĐHL, Ông Nguyễn Hoàng Phong - P. TCHC, Ông Phạm Văn Hoàn - P. TCKT, Ông Nguyễn Quốc Hùng - P. ĐT, Ông Nguyễn Mạnh Hùng - P. CTSV và đại diện Công ty PSC

Địa điểm: Phòng A. 803

 

14h00: Bảo vệ chuyên đề của NCS Châu Thị Vân chuyên ngành Luật Dân sự và Luật Tố tụng Dân sự

Thành phần: theo Quyết định

Địa điểm: Phòng A. 803

 

13h30: Họp Tổ công tác rà soát, sửa đổi chuẩn đầu vào và thời gian đào tạo các chương trình đào tạo trình độ sau đại học năm 2024 Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh

Thành phần: theo Quyết định số 390/QĐ-ĐHL ngày 09/05/2024

Địa điểm: Phòng họp A. 905

 

THỨ BẢY

01/06

 

08h00: Khai giảng, tổ chức khóa đào tạo ngắn hạn “Vận dụng pháp luật lao động trong quản lý nhân sự” và Tổ chức khóa đào tạo ngắn hạn “Kỹ năng tư vấn và thực hành pháp luật về thuế, kế toán”

Thành phần: Lãnh đạo, chuyên viên Trung tâm Đào tạo ngắn hạn; Giảng viên tham gia giảng dạy và học viên của các khóa đào tạo

Địa điểm: Phòng A. 708, A. 709 và trực tuyến qua Zoom

 

 CHỦ NHẬT

02/06


 

08h00: Tổ chức khóa đào tạo ngắn hạn “Vận dụng pháp luật lao động trong quản lý nhân sự” và Tổ chức khóa đào tạo ngắn hạn “Kỹ năng tư vấn và thực hành pháp luật về thuế, kế toán”

Thành phần: Chuyên viên Trung tâm Đào tạo ngắn hạn; Giảng viên tham gia giảng dạy và học viên của các khóa đào tạo

Địa điểm: Phòng A. 708, A. 709 và trực tuyến qua Zoom

 


 Lưu ý:

1. Lịch công tác thay thông báo và giấy mời, đề nghị các đồng chí có liên quan đến dự đúng giờ.

2. Đề nghị lãnh đạo các đơn vị báo lịch công tác tuần tiếp theo vào ngày Thứ Năm hàng tuần (hạn chót là 16h00) qua email: nvalan@hcmulaw.edu.vn và hhphong@hcmulaw.edu.vn và tchc@hcmulaw.edu.vn - vui lòng ghi bằng tiếng Việt có dấu.

3. Đề nghị lãnh đạo các đơn vị có lịch công tác sau giờ hành chính (sau 16h30) cho tuần làm việc tiếp theo, vui lòng liên hệ qua email: nvalan@hcmulaw.edu.vn và Phòng Quản trị - Thiết bị về cách thức mượn phòng.

4. Đề nghị trợ lý khoa, chuyên viên các phòng, trung tâm lấy lịch công tác này niêm yết công khai tại đơn vị mình để viên chức, người lao động, người học được biết và tham gia đầy đủ các hoạt động của Nhà trường.

--%>
Top