Lịch công tác tuần 39 (Từ ngày 24/5 đến ngày 30/5)

Lịch công tác tuần 39

Từ ngày 24/05/2021 đến ngày 30/05/2021

THỨ HAI

24/5

07h00: Chào cờ Tổ quốc và hát Quốc ca (Cơ sở Bình Triệu)

Thành phần: Đại diện Phòng CTSV, các cán bộ, giảng viên, người lao động và sinh viên đang có mặt tại cơ sở 123 Quốc lộ 13, P. Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

08h00: Chào cờ Tổ quốc và hát Quốc ca (Trụ sở chính)

Thành phần: BGH, các cán bộ, giảng viên, sinh viên và người lao động đang làm việc tại cơ sở Nguyễn Tất Thành

Địa điểm: Sân trường và các phòng học.

THỨ BA

25/5

14h00: Họp Tập thể lãnh đạo thực hiện Bước 4 trong công tác rà soát, bổ sung quy hoạch viên chức quản lý năm 2021

Thành phần: Tập thể lãnh đạo, ông Phan Lê Hoàng Toàn, ông Đoàn Xuân Quang, ông Nguyễn Thành An

Địa điểm: Phòng họp A905

THỨ TƯ

26/5

08h00: Họp Ban chuyên môn Hội thảo cấp Trường "Sửa đổi, bổ sung Luật Sở hữu trí tuệ: Những vấn đề lý luận và thực tiễn"

Thành phần: Ban Chuyên môn

Địa điểm: Phòng họp A905

9h30: Họp với ông Dương Hoán, bà Lê Thị Hoài An, ông Phạm Đăng Khoa, bà Hoàng Hương Giang

Địa điểm: Phòng họp A901

THỨ NĂM

27/5

9h30: Họp hoàn thiện Quy định nghiên cứu khoa học.

Thành phần: Tổ công tác theo Quyết định.

Địa điêm: Phòng họp A901

THỨ SÁU

28/5

 Các đơn vị làm việc bình thường.

THỨ BẢY

29/5

CHỦ NHẬT

30/5

 Lưu ý:

1. Lịch công tác thay thông báo và giấy mời, đề nghị các đồng chí có liên quan đến dự đúng giờ.

2. Đề nghị lãnh đạo các đơn vị báo lịch công tác  tuần tiếp theo vào ngày thứ 5 hàng tuần (hạn chót là 16h00) qua email: dxquang@hcmulaw.edu.vn và tchc@hcmulaw.edu.vn - vui lòng ghi bằng tiếng Việt có dấu.

3. Đề nghị trợ lý khoa, chuyên viên các phòng, trung tâm lấy lịch công tác này niêm yết công khai tại đơn vị mình để CB, GV, CNV được biết và tham gia đầy đủ các hoạt động của Nhà trường.

--%>

Top