Lịch công tác tuần 22 (từ ngày 23/01 đến ngày 29/01/2022)

Lịch công tác tuần 22

Từ ngày 23/01/2023 đến ngày 29/01/2023

THỨ HAI

23/01

Nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão (năm 2023)

THỨ BA

24/01

Nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão (năm 2023)

THỨ TƯ

25/01

Nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão (năm 2023)

THỨ NĂM

26/01

Nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão (năm 2023)

THỨ SÁU

27/01

Các đơn vị phân công nhân sự trực theo kế hoạch.

THỨ BẢY

28/01

 

CHỦ NHẬT

29/01

 

 Lưu ý:

1. Lịch công tác thay thông báo và giấy mời, đề nghị các đồng chí có liên quan đến dự đúng giờ.

2. Đề nghị lãnh đạo các đơn vị báo lịch công tác tuần tiếp theo vào ngày Thứ Năm hàng tuần (hạn chót là 16h00) qua email: dxquang@hcmulaw.edu.vn và tchc@hcmulaw.edu.vn - vui lòng ghi bằng tiếng Việt có dấu.

3. Đề nghị trợ lý khoa, chuyên viên các phòng, trung tâm lấy lịch công tác này niêm yết công khai tại đơn vị mình để CB, GV, CNV được biết và tham gia đầy đủ các hoạt động của Nhà trường.

--%>
Top