Lịch công tác tuần 19 (Từ ngày 03/01 đến 09/01/2022)

Lịch công tác tuần 19

Từ ngày 03/01/2022 đến ngày 09/01/2022

THỨ HAI

03/01

Nghỉ bù Tết Dương lịch năm 2022.

THỨ BA

04/01

 Các đơn vị làm việc bình thường.

THỨ TƯ

05/01

8h30: Họp Ban tổ chức, ban chuyên môn, thư ký hội thảo “Một số vấn đề pháp lý về Hợp đồng có yếu tố lao động trong các quan hệ dân sự - thương mại”

Thành phần: Thành phần: ông Bùi Xuân Hải - Phó Hiệu trưởng, phòng QL NCKH& HTQT, Họp Ban tổ chức, ban chuyên môn, thư ký hội thảo

Họp qua phần mềm trực tuyến Zoom.

10h00: Công bố quyết định nhân sự Trưởng Khoa Luật Hành chính - Nhà nước, Trưởng Phòng Hành chính - Tổng hợp, Trưởng Phòng Quản trị - Thiết bị, Giám đốc Trung tâm Học liệu, Giám đốc Trung tâm Đào tạo ngắn hạn, Phó Giám đốc Trung tâm Đảm bảo chất lượng và phương pháp giảng dạy, Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo trực tuyến
Thành phần: Tập thể lãnh đạo; trưởng các đơn vị trực thuộc/thuộc Trường; toàn thể viên chức Khoa Luật Hành chính - Nhà nước, Phòng Hành chính - Tổng hợp, Phòng Quản trị thiết bị, Trung tâm Học liệu, Trung tâm Đào tạo ngắn hạn, Trung tâm Đảm bảo chất lượng và phương pháp giảng dạy, Trung tâm Đào tạo trực tuyến
Địa điểm: Hội trường C.302

14h00: Họp về dự án đầu tư xây dựng Trường tại TP. Thủ Đức (Quận 9 cũ)
Thành phần: Tập thể lãnh đạo, ông Lê Đức Thọ, ông Phạm Hoàng Minh, ông Châu Minh Hùng và ông Đoàn Xuân Quang
Địa điểm: Phòng họp A.905

THỨ NĂM

06/01

14h00: Hội nghị tổng kết thực hiện Đề án "Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong Nhà trường" giai đoạn 2017 - 2021

Thành phần: Đại diện lãnh đạo Trường

Hình thức: Hội nghị trực tuyến trên nền tảng Microsoft Teams tại điểm cầu Phòng họp A.905.

THỨ SÁU

07/01

 Các đơn vị làm việc bình thường.

THỨ BẢY

08/01

 

CHỦ NHẬT

09/01

07g00 (cả ngày): Tổ chức thi tốt nghiệp cuối khóa (lần 2) cho sinh viên văn bằng 2 hệ chính quy lớp 11A (khóa học 2018 - 2021)

Thời gian: Ngày 26/12/2021 (chủ nhật)

- Buổi sáng (bắt đầu từ 7g30’): Luật Hình sự (120 phút)

- Buổi chiều (bắt đầu từ 13g30’): Luật Đất đai (90 phút)

Địa điểm: Giảng đường C.203, số 02 Nguyễn Tất Thành, Quận 4.

Thành phần: Theo Quyết định.

 Lưu ý:

1. Lịch công tác thay thông báo và giấy mời, đề nghị các đồng chí có liên quan đến dự đúng giờ.

2. Đề nghị lãnh đạo các đơn vị báo lịch công tác tuần tiếp theo vào ngày Thứ Năm hàng tuần (hạn chót là 16h00) qua email: dxquang@hcmulaw.edu.vn và tchc@hcmulaw.edu.vn - vui lòng ghi bằng tiếng Việt có dấu.

3. Đề nghị trợ lý khoa, chuyên viên các phòng, trung tâm lấy lịch công tác này niêm yết công khai tại đơn vị mình để CB, GV, CNV được biết và tham gia đầy đủ các hoạt động của Nhà trường.

--%>
Top