Thông báo về việc tham dự Hội thảo Quốc tế: “Tư pháp Hình sự đối với người chưa thành niên”

Hiện nay, phòng tổ chức hội thảo trực tuyến chỉ có sức chứa 700 khách mời nên hệ thống đăng ký tham dự hội thảo sẽ tự động đóng khi đủ số lượng trên.

Tuy nhiên, vào ngày Hội thảo diễn ra, nếu phòng hội thảo trực tuyến còn chỗ trống, Ban Tổ chức sẽ tiếp tục mở link (buổi sáng sau 9h00, buổi chiều sau 13h00) để các khách mời chưa đăng ký thành công tiếp tục đăng nhập vào hội thảo.

Trân trọng cảm ơn.

 

Quét mã QR để đăng ký

--%>

Top