Hội thảo “Vai trò của các môn khoa học cơ bản trong việc giáo dục và nâng cao ý thức pháp luật của sinh viên Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh”

Nâng cao ý thức pháp luật cho sinh viên là một vấn đề quan trọng quyết định đến việc thực hiện thành công nhiệm vụ quản lý nhà nước bằng pháp luật, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn hiện nay. Sáng ngày 29/07/2020, tại phòng A901 cơ sở Nguyễn Tất Thành, khoa Khoa học cơ bản, Trường Đại học Luật TP.HCM đã tổ chức Hội thảo “Vai trò của các môn khoa học cơ bản trong việc giáo dục và nâng cao ý thức pháp luật của sinh viên Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh”.

Hội thảo được chủ trì bởi TS. Nguyễn Quốc Vinh – Trưởng Khoa Khoa học cơ bản, cùng với sự tham gia của các giảng viên khoa Khoa học cơ bản.

Toàn cảnh hội thảo.

Mở đầu hội thảo TS. Nguyễn Quốc Vinh – Trưởng Khoa Khoa học cơ bản phát biểu khai mạc, nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của việc giáo dục pháp luật cho sinh viên, đặc biệt là đối với sinh viên Luật. Việc giáo dục và nâng cao ý thức pháp luật ngày càng phải được chú trọng hơn, trong đó các môn Khoa học cơ bản cũng đóng vai trò quan trọng, là nền tảng trong việc giáo dục và định hướng tư duy, ý thức pháp luật của sinh viên. Do đó, khoa tổ chức buổi thảo này nhằm định hướng các vấn đề quan trọng trong những môn Khoa học cơ bản cũng như đánh giá những phương thức tuyên truyền, giáo dục pháp luật hiệu quả nhằm để các môn học này được truyền tới cho sinh viên nắm được các kiến thức cơ bản đồng thời hiểu rõ được vai trò của Nhà nước và pháp luật cùng các quyền, nghĩa vụ và lợi ích của công dân một cách thiết thực, hấp dẫn nhất.

TS. Nguyễn Quốc Vinh – Trưởng Khoa Khoa học cơ bản phát biểu khai mạc hội thảo.

Tiếp nối buổi Hội thảo, các giảng viên trong Khoa lần lượt trình bày các bài tham luận của mình để cùng nhau đánh giá, nhìn nhận vai trò của các vấn đề trong những môn Khoa học cơ bản cũng như đóng góp, đưa ra những phương hướng tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho sinh viên hiệu quả và phù hợp với thời đại Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa nhất. Buổi hội thảo bao gồm 05 bài tham luận, cụ thể:

  1. Tham luận “Sinh viên Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh với việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật” - Th.S Trần Ngọc Anh trình bày.
  2. Tham luận ““Vai trò của đạo đức “chí công vô tư” trong tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh với việc giáo dục đạo đức và nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật cho sinh viên ngành Luật” - ThS. Nguyễn Hoài Đông trình bày.
  3. Tham luận “Vai trò của thế giới quan duy vật biện chứng trong việc nâng cao năng lực nhận thức cho sinh viên ngành Luật” - TS. Nguyễn Thanh Hải trình bày.
  4. Tham luận “Thực trạng quan tòa phạm luật và việc giáo dục văn hóa pháp luật cho sinh viên Luật” - TS. Lê Thị Hồng Vân trình bày.
  5. Tham luận “Vai trò của logic học trong rèn luyện kỹ năng phản biện pháp Luật” - ThS. Phạm Thị Minh Hải trình bày. 

ThS. Nguyễn Hoài Đông trình bày tham luận “Vai trò của đạo đức “chí công vô tư” trong tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh với việc giáo dục đạo đức và nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật cho sinh viên ngành Luật”.

TS. Nguyễn Thanh Hải trình bày Tham luận “Vai trò của thế giới quan duy vật biện chứng trong việc nâng cao năng lực nhận thức cho sinh viên ngành Luật”.

TS. Lê Thị Hồng Vân trình bày tham luận “Thực trạng quan tòa phạm luật và việc giáo dục văn hóa pháp luật cho sinh viên Luật

 

ThS. Phạm Thị Minh Hải trình bày tham luận “Vai trò của logic học trong rèn luyện kỹ năng phản biện pháp Luật”.

Sau khi các bài tham luận được trình bày, các giảng viên tham dự hội thảo cùng nhau trao đổi, đóng góp ý kiến cho các vấn đề đã được đề cập để đi đến tổng kết nội dung cuối cùng nhằm đáp ứng mục đích đề ra của Hội thảo.

Hội thảo “Vai trò của các môn khoa học cơ bản trong việc giáo dục và nâng cao ý thức pháp luật của sinh viên Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh” đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Nội dung: Thu Hiền

Hình ảnh: Phương Trinh

Ban Truyền thông ULAW

--%>

Top