Hội thảo khoa học “Trách nhiệm hiến pháp: Cơ sở lý luận và thực tiễn”

Vào sáng ngày 17/5/2023, trong khuôn khổ Đề tài Khoa học - Công nghệ cấp Bộ, Ban chủ nhiệm Đề tài đã tổ chức Hội thảo cấp trường “Trách nhiệm hiến pháp: Cơ sở lý luận và thực tiễn” tại Hội trường A.905, cơ sở Nguyễn Tất Thành.

 

Hội thảo được tổ chức theo hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến

Tham dự Hội thảo có sự hiện diện của PGS.TS. Nguyễn Cảnh Hợp - Chủ nhiệm đề tài; ThS. Trương Tư Phước – Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Đào tạo trực tuyến - Thư ký đề tài; TS. Đặng Tất Dũng - Phó Trưởng Khoa Luật Hành chính – Nhà nước; TS. Nguyễn Thị Ngọc Mai - Trưởng Bộ môn Lý luận Nhà nước và Pháp luật; TS. Trần Thị Thu Hà - Phó Trưởng Bộ môn phụ trách Bộ môn Luật Hành chính; ThS. Lưu Đức Quang - Giảng viên Trường Đại học Kinh tế - Luật; Ông Chu Văn Ninh - Trưởng cơ quan đại diện phía Nam Báo Đại Đoàn Kết; Ông Nguyễn Sơn Lâm - Trưởng Văn phòng luật sư Trí Việt và các thành viên đề tài, các giảng viên, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh.

Phát biểu mở đầu hội thảo, PGS.TS. Nguyễn Cảnh Hợp cho biết trách nhiệm hiến pháp là vấn đề mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với nhu cầu bảo đảm trật tự và thực thi hiến pháp. Ở Việt Nam, trách nhiệm hiến pháp chỉ được đề cập ở mức độ khái quát, do đó cần được nghiên cứu một cách bài bản và toàn diện hơn từ khái niệm, đặc điểm, tính chất, vai trò, cơ sở pháp lý, chủ thể chịu trách nhiệm, các biện pháp chế tài, cơ quan bảo hiến, thẩm quyền và thủ tục xử lý trách nhiệm.


PGS.TS. Nguyễn Cảnh Hợp – Chủ nhiệm đề tài cho biết trách nhiệm hiến pháp là vấn đề mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với nhu cầu bảo đảm trật tự và thực thi hiến pháp

Hội thảo gồm 13 bài tham luận xoay quanh những vấn đề về trách nhiệm hiến pháp dưới góc độ cơ sở lý luận và thực tiễn. Khái niệm về trách nhiệm hiến pháp được tiếp cận từ nhiều góc độ khác nhau như trách nhiệm pháp lý, trách nhiệm chính trị và trách nhiệm chính trị - pháp lý. Theo đó, khái niệm này cần được tìm hiểu một cách thấu đáo vì đây là cơ sở để nghiên cứu chuyên sâu các nội dung liên quan khác. Ngoài ra, cơ chế bảo hiến; quy định pháp luật về thẩm quyền, thủ tục xử lý trách nhiệm; kinh nghiệm lập pháp của nước ngoài và những vấn đề pháp lý phát sinh, bất cập trong quá trình thực thi pháp luật cũng được bàn luận rất tích cực.


ThS. Lưu Đức Quang - Giảng viên Trường Đại học Kinh tế - Luật phân tích khái niệm về trách nhiệm hiến pháp dưới góc độ trách nhiệm chính trị - pháp lý


TS. Trần Thị Thu Hà - Phó Trưởng Bộ môn phụ trách Bộ môn Luật Hành chính với bài tham luận “Trách nhiệm chính trị của Thủ tướng Chính phủ ở Việt Nam hiện nay”


TS. Đặng Tất Dũng - Phó Trưởng Khoa Luật Hành chính – Nhà nước chia sẻ kinh nghiệm nước ngoài về vấn đề trách nhiệm hiến pháp


TS. Nguyễn Thị Ngọc Mai – Trưởng Bộ môn Lý luận Nhà nước và pháp luật đặt vấn đề về cơ chế bảo hiến tại Việt Nam


ThS. Trương Tư Phước – Thư ký đề tài chia sẻ về một số vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình bầu cử và xác định chủ thể chịu trách nhiệm


Ông Chu Văn Ninh - Trưởng cơ quan đại diện phía nam Báo Đại Đoàn Kết tích cực chia sẻ quan điểm về các hành vi chịu trách nhiệm về mặt pháp lý, chính trị và các hành vi chưa được quy định cụ thể

Sau quá trình thảo luận và trao đổi nghiêm túc với nhiều ý kiến thiết thực từ các chuyên gia, hội thảo đã đưa ra phương hướng phát triển, hoàn thiện đề tài và phân công bổ sung các nội dung cần thiết nhằm xây dựng nền tảng khoa học, cơ chế pháp lý và giải pháp đối với những bất cập về trách nhiệm hiến pháp, đặc biệt là trong bối cảnh xây dựng nhà nước pháp quyền ở nước ta.


Hội thảo đã đề ra phương hướng phát triển, hoàn thiện đề tài và xây dựng nền tảng lý luận, đưa ra giải pháp đối với những bất cập về trách nhiệm hiến pháp

Nội dung: Thuỳ Vân

Hình ảnh: Kim Ngân

Ban Truyền thông Ulaw

--%>
Top