Ưu đãi đến 25% cho sinh viên tại nhà sách Trung tâm Học liệu Đại học Luật TP.HCM

Được sự đồng ý của Ban Giám Hiệu Đại học Luật TP.Hồ Chí Minh, Trung tâm Học Liệu sẽ bán bộ sách Giáo trình, tập bài giảng của Trường Đại học Luật TP.HCM với giá ưu đãi dành cho sinh viên. 

Địa điểm: Nhà sách Trung tâm Học liệu tại cơ sở Nguyễn Nguyễn Tất Thành

- Phát hành trực tiếp trong giờ hành chính tại: Nhà sách Trung tâm Học liệu - C102- cơ sở Nguyễn Tất Thành, P.13, Q.4, TP.HCM

- Phát hành online: Đăng ký qua đường link

https://ulawbookstore.mshopkeeper.vn/order-page

Giá bán: Sinh viên được giảm 25%/ giá bìa bộ sách Giáo trình, tập bài giảng của Trường Đại học Luật Tp.HCM; các sách khác giảm theo thoả thuận với nhà cung cấp; Sinh viên các lớp CLC được nhận miễn phí Giáo trình, tập bài giảng của Trường Đại học Luật tp.HCM theo từng học kỳ

Thời gian: Bắt đầu từ ngày 08/9/2023 (trong giờ hành chính)

Danh mục cụ thể: Lịch học Kỳ 1 2023-24 CS-NTT.xlsx


--%>
Top