Đề án tuyển sinh đại học năm 2022

Vui lòng tải về để xem:

1. ĐỀ ÁN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2022

2. Phục lục 1: PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH

3. Phụ lục 2: HƯỚNG DẪN THÍ SINH ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN THẲNG VÀ XÉT TUYỂN SỚM

4. Phụ lục 3: MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN THẲNG VÀ XÉT TUYỂN SỚM

5. Phụ lục 4: HƯỚNG DẪN THANH TOÁN LỆ PHÍ TRỰC TUYẾN QUA VNPAY

6. Phụ lục 5: PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG TIN CÁ NHÂN ĐỐI VỚI THÍ SINH ĐÃ TỐT NGHIỆP THPT

7. Phụ lục 6: MẪU PHIẾU DÀNH CHO NGƯỜI ĐÃ TỐT NGHIỆP TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC – ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH

8. Phục lục 7: MẪU PHIẾU DÀNH CHO NGƯỜI ĐÃ TỐT NGHIỆP TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC – QUẢN LÝ HỒ SƠ

9. Trích đường link công khai các điều kiện đảm bảo chất lượng.

10. Trích đường link công khai danh mục ngành được phép tuyển sinh và đào tạo.

11. Trích đường link công khai Đề án tổ chức thi tuyển sinh của Trường.

12. Trích đường link công khai Đề án tuyển sinh năm 2022.

13. Trích đường link công khai Quy chế thi tuyển sinh của Trường.

14. Trích đường link công khai Quy chế tuyển sinh của Trường.

15. Trích đường link công khai thông tin về tuyển sinh chính quy 2 năm gần nhất.

16. Trích đường link công khai tuyển sinh đào tạo hệ vừa làm vừa học.

17. Trích đường link công khai việc làm của sinh viên.

----

Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

+ Website tuyển sinh: https://tuyensinh.hcmulaw.edu.vn/

+ Facebook tuyển sinh: https://www.facebook.com/tuyensinhdhluattphcm

+ Group facebook: https://www.facebook.com/groups/k47daihocluattuyensinhnam2022

Zalo: 0879.555.514

+ Hotline: 1900.5555.14 hoặc 028.39400989 nhánh 220, 221 (Trung tâm Tư vấn tuyển sinh), nhánh 112 (Phòng Đào tạo).

+ Email: tuvantuyensinh@hcmulaw.edu.vn

--%>
Top