Các cơ quan báo đài đưa tin về Hội thảo khoa học "Chứng cứ, chứng minh trong giải quyết vụ án hình sự"

Sáng ngày 8/11, Trường Đại học Luật TP.HCM đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề Chứng cứ, chứng minh trong giải quyết vụ án hình sự theo hình thức trực tiếp tại hội trường A1002 và online qua phần mềm zoom thu hút gần 400 đại biểu tham gia.

Hội thảo đã thu hút nhiều cơ quan báo chí đưa tin như sau:

1. Báo Pháp Luật TP. HCM: https://plo.vn/co-nen-ban-hanh-luat-rieng-ve-chung-cu-va-chung-minh-post760476.html 

2. Thông tấn xã Việt Nam: https://vnanet.vn/vi/anh/anh-thoi-su-trong-nuoc-1014/hoi-thao-khoa-hoc-chung-cu-va-chung-minh-trong-giai-quyet-vu-an-hinh-su-7070084.html 

3. Báo Tin tức: https://baotintuc.vn/phap-luat/kho-xu-ly-vu-an-lien-quan-toi-chung-cu-dien-tu-hoac-tien-ao-20231108162045201.htm

4. Báo Vietnamplus: https://www.vietnamplus.vn/kho-xu-ly-vu-an-lien-quan-toi-chung-cu-dien-tu-hoac-tien-ao/906665.vnp

5. Báo Người Lao động: https://nld.com.vn/giao-duc-khoa-hoc/chung-cu-trong-to-tung-hinh-su-con-han-che-20231108120534969.htm

6. Truyền hình Pháp Luật: https://tvphapluat.vn/video/truong-dai-hoc-luat-tphcm-to-chuc-hoi-thao-khoa-hoc-voi-chu-de-chung-cu-chung-minh-trong-giai-quyet-vu-an-hinh-su-72207/

7. Báo Văn hóa: http://baovanhoa.vn/phap-luat/artmid/622/articleid/71146/toi-pham-tren-khong-gian-mang-co-xu-huong-tang-nhanh-va-gay-hau-qua-ngay-cang-nghiem-trong

8. Cổng thông tin điện tử TP. HCM: https://hochiminhcity.gov.vn/-/cac-chuyen-gia-gop-y-hoan-thien-ve-chung-cu-chung-minh-trong-giai-quyet-vu-an-hinh-su?redirect=/

9. Khoa học và Phổ thông: https://khoahocphothong.vn/gop-y-hoan-thien-ve-chung-cu-chung-minh-trong-giai-quyet-vu-an-hinh-su-250913.html

10. Doanh nhân và Tiêu dùng: https://doanhnhanvatieudung.vn/xac-dinh-xu-huong-phat-trien-cua-phap-luat-viet-nam-ve-chung-cu-va-chung-minh-trong-to-tung-hinh-su-a62148.html

11. Phụ nữ và Thời đại: https://phunuvathoidai.vn/truong-dai-hoc-luat-thanh-pho-ho-chi-minh-to-chuc-hoi-thao-khoa-hoc-chung-cu-va-chung-minh-trong-giai-quyet-vu-an-hinh-su-a69833.html

12. Viện nghiên cứu thanh tra và phòng chống tham nhũng: http://phongchongthamnhung.com.vn/toi-pham-tren-khong-gian-mang-co-xu-huong-tang-nhanh-va-gay-hau-qua-ngay-cang-nghiem-trong.html

(Đang tiếp tục cập nhật)

Ban Truyền thông Ulaw

--%>
Top